soutěžící

Anketa cena veřejnosti

Vážené dámy a pánové,

děkujeme Vám všem za zájem o Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2019. Jsme rádi, že se podařilo soutěž úspěšně rozběhnout a že vzbudila tak veliký zájem o moderní stavebnictví v našem kraji!

V rámci soutěže probíhá také hlasování veřejnosti přes tyto naše webové stránky www.stavbaroku.lk.

Bohužel v dosavadním průběhu hlasování vznikly určité pochybnosti o jeho regulérnosti. Z tohoto důvodu se obáváme o zpochybnění celého veřejného hlasování a z něj vycházejících výsledků, což by bylo vzhledem k  vzrůstající prestiži soutěže velmi nešťastné. Kvůli naznačené možnosti obcházení pravidel jsme se rozhodli předejít všem dohadům a sporům. Do systému hlasování nastavíme vyšší míru ochrany proti zneužití. Dále ten, kdo hlasuje, svůj výběr následně odsouhlasí na základě potvrzovacího e-mailu, který mu bude zaslán na jím uvedenou internetovou adresu.  

Zároveň dojde k ověření všech již nyní získaných hlasů. A to tak, že na uvedené e-mailové adresy, které byly při hlasování uvedeny jako kontaktní, budou zaslány potvrzovací e-maily s žádostí o stvrzení výběru s ověřením, zda hlasoval opravdu ten, kdo chtěl. Současně se zavedenou vyšší ochranou se budou hlasy na webu sčítat od znovu.

Věříme, že všechny námi provedené kroky, které zachovají objektivnost soutěže, chápete. Naším cílem je zajistit férovost a nezpochybnitelnost soutěže, protože férové a regulérní hlasování je rovněž vizitkou veřejného prostoru.

Děkujeme

Za organizační tým ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.

 

"Cena veřejnosti bude udělena na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které probíhá od 15. 6. 2019 do 15. 10. 2019. U každé z kategorií (Relizované stavby a Studentské projekty) můžete dát po jednom hlasu jedné Vámi vybrané realizaci. Hlasování probíhá na základě zadání platné e-mailové adresy. Tato adresa bude námi evidována pouze pro účely hlasování a nebude předána dále. Z jedné e-mailové adresy můžete hlasovat pouze jednou a to v kategoriích Realizované stavby a Studentské projekty. "

Realizované stavby

106 hlasů hlasovat

Studentské projekty