Další projekt Další projekt
ZPĚT

Vesnice - Buková u Příbramě

Buková u Příbramě

Vesnice se v posledních letech stávají místem, které slouží pouze jako místo přespání. Obyvatelé dojíždí do práce a z práce a místo pobytu jim pak slouží jako noclehárna. Původní obyvatelé už stárnou a umírají a na vesnici se z nedostatku peněz nebo za touhou po soukromí stěhují mladí lidé, kteří hledají na vesnici město. Vesnice ale nenabízí možnosti města a nikdy se o to ani nesnažila, není menší verzí města, které by mělo dohánět. Vesnice nese jiné hodnoty, které vždy její obyvatelé vyznávali. I když nemůžeme srovnávat vesnici s městem, každá z nich, i ta nejobyčejnější si zaslouží kvalitní veřejný prostor a kvalitní veřejné instituce, které budou sloužit každému obyvateli. Předmětem návrhu jsou proto tři budovy - obecní úřad s prodejnou, hasičská zbrojnice a hospoda s multifunkčním sálem.

HAD
Návrh pracuje s urbanistickou koncepcí propojení části vesnice, která je momentálně odříznutá. Linie, která díky tomu vzniká propojuje všechny veřejné budovy a vzniká tak nové centrum obce. Budova obecního úřadu je rekonstrukcí jednoty, která společně s hasičskou zbrojnicí pomocí konverze zapadne do urbanismu vesnice. Její uliční čára je protažena až k ulici a hasičská zbrojnice je situována kolmo na ni jako původní stodoly v této oblasti. K oživení návsi jako nového centra přispívá hospoda v čele s multifunkčním sálem vyřešeném jednoduchou vestavbou v možnostech vesnice.

Autorka: Valentýna Zítková

Fakulta umění a architektury TUL
 

FOTO