Další projekt Další projekt
ZPĚT

Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček

Česká Lípa, Svárov - Kopeček, přemostění silnice I/9 u požární zbrojnice

Lávka přes silnici I/9 je umístěna přesně na hranici města a tvoří tak pomyslnou bránu do České Lípy. Návrh polohy lávky byl přizpůsoben místní morfologii, tomu byla podřízena i volba typu konstrukce, která vzešla z užšího výběru variant přemostění zpracovaných ve formě studie. Pohledová expozice lávky je dána jejím umístěním nad silnicí, po které projede ve špičce až 1600 vozidel za hodinu. Umístění lávky umožňuje propojení dvou okrajových částí města bez riskantního přecházení hlavní silnice, což předurčuje intenzitu provozu pěších na lávce. Lávka je charakteru obloukové konstrukce o jednom poli s dolní mostovkou. Dvojice ukloněných ocelových oblouků je opatřena odpínatelnými závěsy mostovky se zabetonovanými kotevními přípravky. Subtilní zavěšená železobetonová deska mostovky s šířkou 4,27 m a délkou 56,9 m slouží zároveň jako spodní táhlo oblouku a je integrována s koncovými příčníky, resp. úložnými prahy. Boční hrany desky mostovky jsou zaoblené. Založení každého úložného prahu je řešeno jako hlubinné na čtyřech pilotách. Ocelové zábradlí je ukloněné tak, aby nekolidovalo se závěsy vedených z ocelových oblouků. Uklonění současně umožnilo umístění dolní trubkové vodící linie s osvětlením LED pásky bez narušení průchozího prostoru.

Investor: Město Česká Lípa
Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o.
Realizační firma: VIAMONT Servis a.s.
Celkové náklady stavby: 27.300.000 Kč
Datum kolaudace: 3.5. 2023

FOTO