Další projekt Další projekt
ZPĚT

Rekonstrukce textilní manufaktury Azyl

Generála Svobody 67, Hrádek nad Nisou

Objekty tzv. Azylu byly postaveny v roce 1723. Původně šlo o trojkřídlý komplex. Jižní a západní křídlo (č. p. 65, 66 a 67) se nacházely ve velmi špatném stavu již na konci osmdesátých let minulého století. V roce 2006 se na č. p. 65 a 66 propadl krov, stavba byla bezprostředně poté zbourána na úroveň 1. nadzemního podlaží. Torzo bylo definitivně odstraněno v roce 2021. Třetí křídlo – hospodářské stavby – bylo zbouráno již v 80. letech 20. století. Dnes tedy z původní dispozice stojí již jen jedna budova (č. p. 67), která byla v letech 2020–2023 znovu rekonstruována. Tato budova je vedena v seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Objekt Azylu je přesto, že se do současnosti zachovalo jen jedno křídlo, unikátní technickou památkou a jednou z nejstarších dochovaných manufaktur v Čechách. Budovy byly postaveny na základě povolení hraběnky Johanny Emerencie Gallasové. Záhy se v nich začalo vyrábět sukno, bavlněné látky, punčochové zboží a kanafas. Výroba ale patrně nesplnila očekávání, už v roce 1767 byl v č. p. 66 zřízen mandl a apretovna. V roce 1812 zde vznikla hrnčířská dílna na výrobu pálených lahví pro léčivou vodu z lázní Libverda. Ani tato výroba ale nefungovala dlouho. Následuje přestavba objektů na byty pro panské úředníky, dokončena byla nejpozději v roce 1850. V roce 1896 zde vznikl útulek pro děti továrních dělníků (Kinderasyl). Odtud také pramení dodnes používaný název areálu. Po vzniku samostatné československé republiky probíhala v objektu č. p. 67 v letech 1919–1925 výuka ve třech třídách české menšinové školy. Ukončena byla až s výstavbou nové budovy české školy (dnes ZŠ T G. Masaryka). Výuka se do Azylu vrátila i po válce, pak objekt sloužil jako školní jídelna a školní družina až do roku 1982. V šedesátých letech 20. století byl na půdu přestěhován depozitář hrádeckého muzea, které ale krátce poté zcela zaniklo. Od roku 1982 měl objekt v pronájmu národní podnik Potraviny. Výroba lahůdek se zde udržela až do r. 1991. Následovala nešťastná privatizace, kdy budovy novému majiteli posloužily jen jako zástava bance a bez péče dále chátraly. Město sice získalo objekty Azylu na konci devadesátých let 20. století zpět do svého majetku, ale zachránit se podařilo díky rekonstrukci, dokončené v roce 2002, již jen severní křídlo č. p. 67. Přestavěno bylo na 16 malometrážních bytů. Při přestavbě byla ale zcela změněna vnitřní dispozice objektu. Zachována byla jen hrubá hmota, nahrazeny byly i některé původní autentické prvky. Památková podstata objektu č. p. 67 tak byla závažně narušena. 

Aktuální rekonstrukce objektu Azylu č. p. 67 probíhala postupně ve čtyřech etapách v letech 2020–2023. Cílem bylo jednak odstranit řadu závad, které se po dvou desetiletích začaly projevovat, a také realizovat doporučení k obnově a památkové rehabilitaci objektu popsaná pracovníky památkové péče. Při první etapě rekonstrukce v roce 2020 byla obnovena střešní krytina v horní části mansardové střechy až po římsu. Asfaltový šindel byl nahrazen přírodní břidlicí a byly opraveny klempířské prvky. O rok později byla dokončena rekonstrukce střešní krytiny a byla vyměněna okna ve vikýřích. V této etapě byl oproti stavu z roku 2002 výrazně snížen rozsah oplechování vikýřů, nároží a hřebenů a bylo odstraněno oplechování mansardové římsy.
V roce 2022 přišla na řadu okna v přízemí a prvním patře budovy. Novodobá okna z europrofilů z roku 2002 byla již zcela dožilá a nefunkční. Instalována byla dřevěná okna  vycházející z historické fotodokumentace, a to včetně barevnosti – tmavá v exteriéru a slonová kost v interiéru. Zároveň nová okna odpovídají současným standardům. V loňském roce byla rekonstrukce Azylu dokončena opravou fasády vycházející z původního řešení a restaurováním gallasovského erbu v průčelí budovy. Předcházela jí sanační opatření proti vzlínající vlhkosti, obnova kamenných prvků a osazení nových venkovních parapetů. Dle doporučení pracovníků památkové péče byla natřena kamenná ostění namísto jejich nevhodného přiznání.

Investor: Město Hrádek nad Nisou
Projektant: Projektový ateliér David, s. r. o.
Realizační firma: SKJ s. r. o., Oknostyl group s. r. o., Versana s. r. o.
Celkové náklady stavby: 6 606 377 Kč
Datum kolaudace: 30. 10. 2023

FOTO