Další projekt Další projekt
ZPĚT

Laboratoře pro studenty doktorského programu

Husova 1290/75, Liberec

Kampus Technické univerzity v Liberci je umístěn v zastavěné části města s omezenými možnostmi dalšího růstu. Pro svůj další rozvoj musí proto univerzita hledat kapacitu uvnitř areálu. Stávající budovy jsou upravovány a přestavovány podle aktuálních požadavků a potřeb školy. Přestavbou stávající budovy vznikly i nové laboratoře pro studenty doktorského studia Fakulty umění a architektury (FUA). Budova s novými laboratořemi je více než kterákoliv jiná spojena s historií liberecké vysoké školy. Byla postavena spolu s menzou jako jeden ze tří bloků kolejí pro ubytování narůstajícího počtu studentů. Vysoká škola strojní a textilní v Liberci byla založená roce 1953 a koleje byly jedny z prvních staveb, které byly pro potřeby nové školy postaveny. Po sametové revoluci v roce 1989 začaly na univerzitě vznikat další fakulty a prostor pro výuku se začalo znovu nedostávat. Jednou z možností získání nových prostor byla přestavba stávajících kolejí. Zrušení ubytování umožnila výstavba nových studentských kolejí v jiné části města. Důkladně byla zrekonstruována i menza, která byla dostavěna o prostorný ateliér pro studenty nové fakulty architektury. Spolu s otevřením nového studijního programu na Fakultě umění a architektury vyvstala pro fakultu potřeba dalších prostor. Pro doktorandské laboratoře bylo vybráno poslední podlaží v bloku původních kolejích. Podlaží má dostatečnou velikost a dobrou návaznost na další prostory fakulty. Nové laboratoře plně využívají poslední podlaží budovy. Na protilehlých koncích budovy jsou situovány dvě propojené dílny a společné pracoviště studentů. Střední část je vyhrazena pro nezbytné zázemí a společný vstup do laboratoří. Při přestavbě byl původní dřevěný krov nahrazen ocelovou konstrukcí. Střechu ukončuje nový světlík jdoucí po celé délce střechy. Kvůli požární bezpečnosti nemohla být ocelová konstrukce v interiéru více odhalena a zůstává v interiéru viditelná pouze částečně. Instalační rozvody pro stroje a zařízení jsou zavěšeny na vodorovných táhlech konstrukce. Modulový systém rozvodů elektřiny a stlačeného vzduchu umožňuje v průběhu času změnu rozložení strojů. Na jižní polovinu střechy budou v budoucnu instalovány fotovoltaické panely.

Investor: Fakulta umění a architektury TUL
Projektant: Ing. arch. Vladimír Balda, Architektonická kancelářTUL
Realizační firma: První podještědská stavební s r. o.
Celkové náklady stavby: 42.768 tis. kč bez DPH
Datum kolaudace: 2023

FOTO