Další projekt Další projekt
ZPĚT

Vila Terasy (Apartmány Ruprechtická)

Ruprechtická 1180/10, Liberec 14

Vila Terasy (Apartmány Ruprechtická) je komplexní rekonstrukce, nástavba, přístavba a dostavba původní vily - dům č.p. 1180/10. Původní dům byl navržen v roce 1934 stavitelem Františkem Zejdlem pro Josefa Čapka - „ředitele v Liberci“ jako čtyřpodlažní stavba s mansardovou střechou. Vila byla ale nakonec realizována jako třípodlažní s valbovým zastřešením. Rovněž bylo pozměněno umístění domu na pozemku tak, že dům byl posunut do osy dnešní Krajinské ulice. Budova byla znehodnocena přístavbou ze 70. let 20. století a množstvím drobných úprav z celé doby existence stavby. 
Díky rekonstrukci v domě vznikl jeden apartmány velikosti 1+kk s venkovní terasou, jeden velikosti 2+1 s lodžií, jeden velikosti 2+1 s lodžií a střešní terasou, jeden apartmán 2+kk a jeden mezonetový apartmán 2+kk s venkovní terasou. Architektonické řešení vychází ze snahy akcentovat původní konstrukce a symetrii domu na ose Krajinské ulice a nahradit valbové střechy plnohodnotným podlažím ve svébytné architektonické podobě s odkazem na období vzniku původní budovy. Hmota přístavby s mezonetovým apartmánem je pojednána architektonicky odlišně - jednoduchá kvádrová hmota potlačená popínavou zelení. Stejně tak jsou svébytnou architektonickou hmotou dostavby drobných objektů v areálu domu - kryté parkování a krytá venkovní terasa se sportovním skladem. 
Stávající budova je (mimo kamenného soklu ze žulových bloků) pro snížené energetické náročnosti zateplena a opatřena škrábanou omítkou břízolitového typu. Hmota přístavby má omítku tenkovrstvou strukturální s předsazenou treláží z nerezových sítí. Veškeré omítky jsou v odstínech šedé. Nástavba je koncipována s povrchem z falcovaného hliníkového plechu s imitací oxidované mědi. Okna ve stávající části budovy a v nástavbě jsou dřevohliníková. Okna v přístavbě a suterénu stávající budovy jsou hliníková. Okna jsou ve většině případů vybavena venkovními hliníkovými žaluziemi. Nad venkovními terasami jsou pak výplně otvorů doplněna ještě o stahovací textilní markýzy. Střecha domu je z mPVC a je vybavena přípravou pro instalaci FVE. Schodiště ve stávajícím objektu je původní teracové vč. ocelového trubkového zábradlí. Rozměry stávajícího objektu jsou 13,11 x 10,33 m a výška s nástavbou dosahuje od nejnižšího upraveného terénu hodnoty 13,2 m. Rozměry přístavby jsou 6,09 x 9,80 m a výška přístavby (hrana zábradlí střešní terasy) dosahuje od nejnižšího upraveného terénu hodnoty 7,6 m. Apartmánový dům má důsledně řešené hospodaření s odpadní vodou. Srážková voda je určena k opětovnému využití pro splachování. Zbytkové teplo ze splaškových vod slouží pro předehřev teplé vody. K tomu má každý apartmán vlastní nezávislou rekuperační jednotku na výměnu vzduchu a celý dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda. 
Provozně je ubytování řešeno bezobslužně pomocí elektronických kódových zámků s možností použití aplikace pro přístup do areálu, k parkování, do domu i apartmánů samotných. Vše je propojené s rezervačním a objednávkovým systémem. Provozně je objekt také navázán na dříve realizovaný objekt stejného investora na adrese Pavlovická 1417/1, kde mohou ubytování využit služeb wellness a kavárny. Součástí úprav areálu domu, bylo také vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst s tím, že jedno je uzpůsobeno svými rozměry pro vozíčkáře. Šest z osmi parkovacích stání je krytých. Jedná se zastřešení s ocelovou šroubovanou nosnou konstrukcí, dřevěným krovem a pultovou střechou s extenzivním ozeleněním. Zahrada je doplněna ještě o objekt společné venkovní kryté terasy se sportovním skladem. 
Jedná se o kompletní konstrukci z vodostavebního železobetonu a pultovou střechou s extenzivním ozeleněním. Došlo také k úpravě oplocení areálu, především k obnově původní oplocení podél ul. Ruprechtická - žulové hrubě tesané bloky s dřevěnými výplněmi. Toto oplocení bylo doplněno novou posuvnou bránou a brankou s ocelovou konstrukcí a opláštěním ze sendvičových panelů s hliníkovým lakovaným povrchem.

Investor: ETP Czech, s.r.o.
Projektant: Projektový atelier David, s.r.o. + MgA. Jitka Třmínková (a kolektiv profesních specialistů)
Realizační firma: Havax, a.s. (a kolektiv profesních subdodavatelů)
Celkové náklady stavby: 42 mil. Kč bez DPH
Datum kolaudace: 18. 1. 2024

FOTO