Další projekt Další projekt
ZPĚT

Pasáž Ulička řemesel Turnov

Turnov - průchod mezi ulicí Antonína Dvořáka a Markova

„Ulička řemesel“ v podobě veřejně průchozí pasáže navazuje na původní funkci obchodní pasáže „Turnovské dílo“, která historicky spojovala ulici Antonína Dvořáka s Náměstím českého ráje. Chátrající prostor na pozemcích města Turnova byl dlouhou dobu nevyužíván a nepřístupný. V průběhu let došlo k majetkovým změnám a původní propojení s Náměstím českého ráje již nebylo možné. Limit návrhu byly krom relativně malé stavební parcely, také její umístění v památkové zóně města Turnova a vzájemné propojení stávajícím schodištěm s objektem radnice.

Stavba nové pasáže řeší zprůchodnění směrem od ulice Antonína Dvořáka k Markově ulici a Mariánskému náměstí. V přízemí objetu se nacházejí řemeslnické dílny s odkazem na historii lokálních řemesel. Nad dílnami je umístěna galerie. Na části stavby, která je umístěna na půdorysu stávajícího objektu radnice, došlo pouze k drobnějším stavebním zásahům, sanacím a opravám. Havarijní objekty mimo půdorys radnice byly významně přestavěny tak, aby se předešlo náročným sanačním pracím při rekonstrukci stávajících objektů. Nové řešení lineárně průchozí pasáže pomohlo lépe vyřešit provozní oddělení prostorů dílen a galerie. Dílny jsou koncipovány tak, aby je bylo možné samostatně pronajmout. Pro ponechání většího prostoru dílen jsou toalety řešené jako společné pro všechny dílny i návštěvníky galerie. Z galerie je možné vstoupit na terasu nebo se díky prosklené výloze ve výklenku potěšit pohledem na kostel Narození Panny Marie. Výloha ve výklenku galerie zároveň slouží jako atrakční prvek pro pohledy z exteriéru. Bezbariérový přístup je možný z ulice Antonína Dvořáka. Veřejný prostor je nově předlážděn a profilován tak, aby byl možný bezbariérový vstup a navazoval na dlažbu okolních chodníků. Důležitým prvkem je řešení osvětlení stávajícího průchodu spolu s reklamními cedulemi, tak aby zval návštěvníky do pasáže a k jejímu průchodu.

Objemově je přestavovaná část galerie a dílen řešena v podobných hmotách jako původní objekty s drobným navýšením světlé výšky galerie. Půdorys objektů nezasahuje na sousední pozemky, krom vyrovnávajícího exteriérového schodiště a jeho přestřešení. Přízemní část, kde se nachází dílny a vstup do galerie jsou materiálově řešeny shodně se stávajícím klenutým průchodem pomocí štukové omítky bílé barvy, která je doplněna prosklenými hliníkovými výlohami. Hmota galerie v půdorysném tvaru nepravidelného písmene L v 2. nadzemním podlaží je materiálově odlišena pomocí obkladu z cihelných pásků. Na střeše galerie je instalována zelené střecha kvůli akumulaci dešťové vody i kvůli pohledům z okolních staveb. Pro doplnění nepřímého osvětlení galerie jsou ve střeše instalovány světlovody. Stropy v dílnách jsou z pohledového betonu doplněné a černá interiérová svítidla na osvětlovacích rampách.

Investor: Město Turnov
Projektant: Ing. arch. Václav Hájek (autor studie), CH Projekt Plzeň, s.r.o. - projektant
Realizační firma: čekro CZ s.r.o.
Celkové náklady stavby: 18.819.032 Kč vč. DPH
Datum kolaudace: 17.3.2023

FOTO