Další projekt Další projekt
ZPĚT

Prostor vesnice

Buková u Příbramě

Vesnice byly vždy založeny na společném prostoru, který ovládaly hlavně děti. Návrh proto rozvíjí běžný mobiliář pro obyvatele, ale zároveň nabízí víc než jednu volbu. Prvky jsou rozmístěné ve dvou důležitých lokalitách vesnice - návsi a sportovišti.

SPORTOVIŠTĚ
Prostor sportoviště navazuje na objekt hasičské zbrojnice a umožňuje tak snadné propojení dobrovolných hasičů k jejich vybavení. Plocha zároveň slouží jako místo volnočasové rekreace. Kromě toho je možné plochu využít ke konání jednorázových akcí jako je den dětí, pálení čarodějnic atd. Na sportovišti se nacházejí architektonické objekty jako altán, sušící věž a dětské hřiště. 
NÁVES
Náves byla vždy historicky centrem dění. Proto kolem ní soustředím všechny nově navržené budovy. Jejím koncipováním navazuji na historické uspořádání návsí, které vždy zůstávali volné. Na její ploše vznikli tři objekty, které mají podpořit její vztah k přírodě - autobusová zastávka, meandr a koryto.

Autorka: Valentýna Zítková

Fakulta umění a architektury TUL
 

FOTO