Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

ROČNÍK 2022 JE SPUŠTĚN, od 14. března bude možné hlasovat pro Cenu veřejnosti. Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 26. května 2022.

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže. 

Výsledky ročníku 2021:

Cena Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021 – výsledky:

Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)

DOK Nordbeans

Porota oceňuje vysokou kvalitu architektonického řešení při využití brownfieldu a kultivační roli stavby v jejím prostředí.

Investor: NORDBEANS, s.r.o.
Projektant: ANUK architekti
Realizační firma: V-PPRDUKT s.r.o.

Kategorie Stavby pro bydlení

1. Špejchar – rekonstrukce a přestavba na bydlení

Investor: Soukromá osoba
Projektant: Ing. arch. Jan Mareš
Realizační firma: Jaroslav Beneš

2. Skleněná chalupa

3. Novostavba rodinného domu Rašovka

Kategorie Stavby pro veřejnost

1. Vyhlídka Špička

Investor: Město Tanvald
Projektant: Mjölk architekti
Realizační firma: SIZ s.r.o.

2. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými didaktickými prvky

3. Wellness hotel Fénix

Cena poroty I zvláštní ocenění poroty za záchranu architektonického dědictví

Kotelna na biomasu Andělská hora

Porota oceňuje citlivý přístup k obnově historického areálu včetně využití kotelny pro nový ekologický provoz

Investor: VZDUCHOTECHNIK s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Filip Horatschke
Realizační firma: V – PRODUKT s.r.o.

Cena hejtmana

Přístavba Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Ocenění za komplexní přístup k realizaci přístavby i přilehlého parku a snahu o odvážnou propagaci sklářské tematiky prostřednictvím zajímavého architektonického řešení.

Investor: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Projektant: Hlaváček – architekti s.r.o.
Realizační firma: Energie – stavební a báňská a.s.

Cena veřejnosti

1. Pavilon mateřské školy v Mníšku se zavěšenými didaktickými prvky

Investor: Obec Mníšek
Projektant: Ing. David Dlouhý
Realizační firma: SYBAN s.r.o.

2. DOK Nordbeans

3. Mateřská školka Všelibice

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2022 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2022 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní, porota dle svého uvážení zvolí další kategorie)

CENA JUNIOR

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 20. února 2022.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2022

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby apod.) v období do 20. února 2022 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Přihlásit lze díla typu:

  • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
  • Veřejný prostor a krajina
  • Inovace (stavba inovativní po stránce technického či stavebního řešení)

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze zasílejte elektronicky na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 20. 2. 2022 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky nebo nejpozději v akademickém (školním) roce 2020/2021 žákem nebo studentem nebo střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 20. 2. 2022 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály zasílejte na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 20. 2. 2022 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001