Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže.

14. května byly slavnostně vyhlášeny výsledky 20. ročníku Soutěže Karla Hubáčka

Výsledky ročníku 2024:

CENA KARLA HUBÁČKA

Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě

Investor: město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Realizační firma: Metrostav a.s.

 

CENA HEJTMANA

Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: DigiTry Art Technologies s.r.o.

Realizační firma: První podještědská stavební spol. s r.o.

 

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Objekt nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Autor: JD_A - Ing. arch. Jan Duda, spoluautor: Ing. arch. Jiří Lukáš

Projektant: STORING spol. s r.o.

Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.

 

KATEGORIE VEŘEJNÉ STAVBY

NOMINOVANÍ:

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením, APOSS p. o., Nová Ves u Chrastavy

Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě

Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově

Objekt nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec

 

VÍTĚZ: Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě

Investor: město Česká Lípa

Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.

Realizační firma: Metrostav a.s.

 

KATEGORIE VEŘEJNÝ PROSTOR A KRAJINA

NOMINOVANÍ

Malé vodní nádrže Habartice u Frýdlantu

Lávka pro pěší a cyklisty Svárov-Kopeček

Pasáž Ulička řemesel Turnov

 

VÍTĚZ: Pasáž Ulička řemesel Turnov

Investor: Město Turnov

Projektant: Ing. arch. Václav Hájek (autor studie), CH Projekt Plzeň, s.r.o. - projektant

Realizační firma: čekro CZ s.r.o.

 

KATEGORIE SOUKROMÉ STAVBY

NOMINOVANÍ:

Vila Terasy (Apartmány Ruprechtická)

Dům v Jizerkách

Chaloupka Dvě Sestry

VÍTĚZ: Vila Terasy (Apartmány Ruprechtická)

Investor: ETP Czech, s.r.o.

Projektant: Projektový atelier David, s.r.o. + MgA. Jitka Třmínková (a kolektiv profesních specialistů)

Realizační firma: Havax, a.s. (a kolektiv profesních subdodavatelů)

 

KATEGORE JUNIOR

NOMINOVANÍ

Vesnice – Buková u Příbramě, Valentýna Zítková

Trojzemí – Krajinou Horní Lužice, Berenika Suchánková

Cafewood cave, Eliška Klovrzová

VÍTĚZ: Trojzemí – Krajinou Horní Lužice, Berenika Suchánková

 

CENA HEJTMANA

Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Projektant: DigiTry Art Technologies s.r.o.

Realizační firma: První podještědská stavební spol. s r.o.

 

CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Objekt nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Autor: JD_A - Ing. arch. Jan Duda, spoluautor: Ing. arch. Jiří Lukáš

Projektant: STORING spol. s r.o.

Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.

 

CENA VEŘEJNOSTI

  1. místo – Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě
  2. místo – Malé vodní nádrže Habartice
  3. místo – Objekt nukleární medicíny Krajské nemocnice Liberec

 

CENA VEŘEJNOSTI JUNIOR

  1. místo – Cafewood cave, Eliška Klovrzová
  2. místo – Hotelový pokoj, Kateřina Horsáková
  3. místo – Design interiéru rodinného domu: Jin a Jang, Tomáš Skácel
soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2024 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2024 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní, porota dle svého uvážení zvolí další kategorie)

CENA JUNIOR

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 25. února 2023.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby apod.) v období do 25. února 2024 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Přihlásit lze díla typu:

  • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
  • Veřejný prostor a krajina
  • Inovace (stavba inovativní po stránce technického či stavebního řešení)

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze zasílejte elektronicky na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 25. 2. 2024 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky nebo nejpozději v akademickém (školním) roce 2022/2023 žákem nebo studentem nebo střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 25. 2. 2024 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály zasílejte na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 25. 2. 2024 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001