Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2019 prezentuje kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporuje komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. V letošním ročníku se sešlo celkem rekordních 49 přihlášek!

Při slavnostím vyhlášení výsledků, které proběhlo ve čtvrtek 24. října 2019 v aule Technické univerzity v Liberci, byly oceněny nejúspěšnější přihlášené realizace. Výsledky letošního ročníku je možno shlédnout níže v sekci VÍTĚZOVÉ.

Rádi bychom tímto poděkovali partnerům letošního ročníku, Libereckému kraji, Technické univerzitě Liberec, České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Českému svazu stavebních inženýrů, partnerským městům Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Semily a Turnov, členům přípravného výboru a poroty.

Jsme velmi vděčni i České mincovně z Jablonce nad Nisou, která poskytla hlavnímu výherci krásnou sadu čtyř stříbrných mincí s motivy z katedrály sv. Víta a pro všechny přihlašovatele i pamětní mince ke stému výročí čsl. měny, díky patří i České spořitelně, která poskytla finančí příspěvek, dále obchodním domům Forum Liberec a Central Jablonec nad Nisou, které umožnily umístění putovní výstavy v jejich prostorách.

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže. 

Věříme, že letošní ročník byl pro všechny zúčastněné ročníkem úspěšným, započali jsme již práce na ročníku dalším a těšíme se, že v roce 2020 znovu společně ukážeme, že se v našem kraji rodí další a další kvalitní stavby!

 

 

 

 

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2019 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a členky rady Libereckého kraje Radky Loučkové Kotasové. 

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2019 - Soutěž Karla Hubáčka mohla stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do 31. 5. 2019 a realizovaná na území Libereckého kraje. 

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže.

soutěžící

KATEGORIE

V letošním ročníku byly porotou, na základě přihlášených staveb, určeny tyto kategorie:

RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY

OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVBY

VEŘEJNÝ PROSTOR A KOMUNIKACE

CENA JUNIOR

CENA INOVACE

CENA HEJTMANA 

CENA VEŘEJNOSTI (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO INTERNETOVÉHO HLASOVÁNÍ)

CENA VEŘEJNOSTI - STUDENTSKÉ REALIZACE (NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉHO INTERNETOVÉHO HLASOVÁNÍ)

HLAVNÍ CENOU JE "CENA KARLA HUBÁČKA"

 

KRITÉRIA

Při hodnocení byly porotou upřednostňovány parametry – vazba na stavebnictví a architekturu, soulad s okolím, energetická náročnost, využití obnovitelných zdrojů a environmentální dopad na okolí.

POROTA SOUTĚŽE BYLA NOMINOVÁNA V TOMTO SLOŽENÍ:

Za město Česká Lípa - Martin Brož

Za město Semily - Ing. arch. Martin Hilpert

Za město Jablonec nad Nisou - MgA. Jakub Chuchlík

Za ČKAIT - Ing. Petr Chval

Za SPS - Ing. Jan Janda

Za město Liberec - Ing. arch. Jiří Janďourek

Za TUL Liberec - Ing. arch. Jiří Klokočka

Za ČKAIT - Ing. Zdeněk Koch

Za Krajský úřad Libereckého kraje - Rndr. Kateřina Lauermannová

Za Liberecký kraj - Ing. Radka Loučková Kotasová

Za ČSSI - Ing. Zdeněk Sobotka

Za město Turnov - Mgr. Jana Svobodová

Za SPS - Ing. Václav Melan

(řazeno abecedně)

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: T.DRASNAR@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 603 184 158; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001