Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

Za tímto účelem Liberecký kraj a partneři vyhlašují další ročník soutěže pro rok 2020.

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže. 

Věříme, že i letošní ročník bude plný zajímavých a inspirativních děl. Podrobnosti o podmínkách soutěže a vyhlášených kategorií včetně odkazu na on-line přihlášky najdete v oddíle "O soutěži" a "Kategorie".

 

 

 

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2020 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2020 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní)

CENA JUNIOR

CENA ZA INOVACI

CENA OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 31. 5. 2020 do 24:00 hodin

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2020

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí být kolaudována nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby v období do 31. 5. 2020 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Dílo lze přihlásit do kategorií:

  • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
  • Veřejný prostor a krajina

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze nahrát prostřednictvím on-line formuláře. Případně je možné je el. zaslat na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 31. 5. 2020 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky žákem nebo studentem střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 31. 5. 2020 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze nahrát prostřednictvím on-line formuláře. Případně je možné je el. zaslat na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 31. 5. 2020 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA ZA INOVACI

Hlavním posláním této ceny je prezentace výjimečného a inovativního řešení, které je realizováno stavebními specialisty žijícími v Libereckém kraji, kdy své dílo realizovali kdekoliv ve světě nebo stavební specialisti, kteří nebydlí na území Libereckého kraje, ale jejich dílo se naopak na území Libereckého kraje nachází. Záměrem této ceny je prezentace inovačních činností a nestandardních přístupů k řešení ve stavebnictví.  Návrhy budou posuzovány na základě přihlášky a dokumentace předložených k datu uzávěrky přijímání přihlášek vyhlašovatelem soutěže. Návrh musí obsahovat dokončené řešení v období do 31. 5. 2020 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 31. 5. 2020 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze nahrát prostřednictvím on-line formuláře. Případně je možné je el. zaslat na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO CENU INOVACE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ

Soutěž je vyhlašována k připomenutí mimořádně významných osobností žijících v Libereckém kraji

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze nahrát prostřednictvím on-line formuláře. Případně je možné je el. zaslat na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 31. 5. 2020 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY PRO CENU OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001