Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2019 prezentuje kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporuje komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd.

K 31. 5. 2019 byl ukončen příjem přihlášek do letošního ročníku soutěže. Sešlo se celkem rekordních 49 přihlášek! DĚKUJEME!!!

AKTUALITA:


PUTOVNÍ VÝSTAVA K SOUTĚŽI KARLA HUBÁČKA V JABLONCI NAD NISOU

14. 10. byla instalována putovní výstava panelů v budově G Technické univerzity v Liberci.    Zveme Vás tímto srdečně k návštěvě!

 

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2019 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a členky rady Libereckého kraje Radky Loučkové Kotasové. 

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2019 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do 31. 5. 2019 a realizovaná na území Libereckého kraje (více viz podmínky jednotlivé ceny). 

Přijímání přihlášek bylo ukončeno 31. 5. 2019 ! 

Přihlášené soutěžní stavby byly na webu zveřejněny dle pořadí, kdy dorazily na podatelnu KÚ.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže.

soutěžící

KATEGORIE

 

CENA KARLA HUBÁČKA

Cena Karla Hubáčka je vyhlašována jako hlavní cena soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji. 

Cena bude udělena za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, která se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji. 

Kategorie jsou: Stavba – novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields a pod. a Veřejný prostor a krajina.

 


CENA JUNIOR

Cena Junior je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30-ti let věku autora. Cílem je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji.

 


CENA ZA INOVACI

Hlavním posláním této ceny je prezentace výjimečného a inovativního řešení, které je realizováno stavebními specialisty žijící v Libereckém kraji, kdy své dílo realizovali kdekoli ve světě nebo stavebními specialisty, kteří nebydlí na území Libereckého kraje, ale jejich dílo se naopak na území Libereckého kraje nachází. Záměrem této ceny je prezentace inovačních činností a nestandardních přístupů k řešení ve stavebnictví.

 


OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ

K připomenutí mimořádně významných osobností z oboru architektury a stavebnictví, žijících v Libereckém kraji, byla vyzvána veřejnost i porota k nominaci vhodné osobnosti. Při hodnocení a následné nominaci na cenu "Pocta hejtmana" bude upřednostňeno zejména dlouhodobé a příkladné působení v oboru stavebnictví.

 


CENA VEŘEJNOSTI

Cena veřejnosti je udělována na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které probíhá na webových stránkách: www.stavbaroku.lk , a to od 15. 6. 2019 do 15. 10. 2019.

 

KRITÉRIA

Při hodnocení budou upřednostňovány parametry – vazba na stavebnictví a architekturu, soulad s okolím, energetická náročnost, využití obnovitelných zdrojů a environmentální dopad na okolí.

POROTA SOUTĚŽE BYLA NOMINOVÁNA V TOMTO SLOŽENÍ:

Za město Česká Lípa - Martin Brož

Za město Semily - Ing. arch. Martin Hilpert

Za město Jablonec nad Nisou - MgA. Jakub Chuchlík

Za ČKAIT - Ing. Petr Chval

Za SPS - Ing. Jan Janda

Za město Liberec - Ing. arch. Jiří Janďourek

Za TUL Liberec - Ing. arch. Jiří Klokočka

Za ČKAIT - Ing. Zdeněk Koch

Za Krajský úřad Libereckého kraje - Rndr. Kateřina Lauermannová

Za Liberecký kraj - Ing. Radka Loučková Kotasová

Za ČSSI - Ing. Zdeněk Sobotka

Za město Turnov - Mgr. Jana Svobodová

Za SPS - Ing. Václav Melan

(řazeno abecedně)

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: T.DRASNAR@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 603 184 158; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001