Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže.

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ ROČNÍKU 2023 PROBĚHNE 30. KVĚTNA 2023. HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI BYLO UKONČENO 14. KVĚTNA.

Výsledky ročníku 2022:

Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)

IGI Vratislavice, knihovna a spolkové centrum

Porota oceňuje vysokou kvalitu architektonického řešení při rekonstrukci historického objektu, propojení s moderní architekturou a začlenění různorodých veřejně prospěšných provozů..

Investor: Vratislavice nad Nisou
Projektant: atakarchitekti s.r.o. (Jiří Janďourek, Ondřej Novák)
Realizační firma: Brex s.r.o.

Kategorie Veřejné stavby

1. Přístavba ZŠ a MŠ Studenec

Investor: Obec Studenec
Projektant: Chrama s.r.o.
Realizační firma: Stavební společnost s.r.o. Hostinné

Nominovaní:

IGI VRATISLAVICE – knihovna a spolkové centrum

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Mašov

Kategorie Stavby pro veřejnost

Zázemí fotbalového hřiště ve Studenci

Dům Jana

Kategorie Veřejný prostor a krajina

1. Hlídka na Stráži

Investor: Město Rokytnice nad Jizerou
Projektant: Mjölk architekti
Realizační firma: STRIX Chomutov
 
Nominovaní:

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Revitalizace rašeliniště v pramenné oblasti Kamenice

 

Kategorie Soukromé stavby

1. Lihovar s pěstitelskou pálenicí

Investor: Ondřej a Kateřina Dlabolovi
Projektant: Tereza Scheibová, Václav Šuba, Jakub Červenka, OBJEKTOR ARCHITEKTI
 
Nominovaní:

Klub Lípa Liberec

Konopný dům Nedamov

Kategorie JUNIOR - studentské projekty

1. Onřej Drahokoupil: Edukační pavilon rostlin

Nominovaní:

Martina Kocurišinová: Bývanie pre osoby s poruchami autistického spektra

Michael Šourek: Chata Hřebenovka

 

Čestné uznání poroty

Konopný dům Nedamov – za využití ekologicky udržitelných stavebních materiálů

Investor: Ján a Romana Marko
Projektant: Ing. arch. Radan Volnohradský, Ph.D. (FRACTAL ARCHITECTS s.r.o.); Ing. arch. et Ing. Miloslav Krůpa
Realizační firma: Stavimdomy cz s.r.o., Mabeko s.r.o.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Lada Česká Lípa – za příkladné technické a estetické řešení při realizaci snížení energetické úspornosti

Investor: město Česká Lípa
Projektant: Anylopex plus s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Realizační firma: Chládek & Tintěra

 

Cena hejtmana

Dům Jana – vzorový příklad řešení stavby deinstitucionalizace sociální služby

Přihlašovatel: Domov a Centrum aktivity, p.o.
Investor: Liberecký kraj
Projektant: Ing. arch. Filip Horatschke
Realizační firma: STAV AGENCY s.r.o.

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Rekonstrukce vnitřních prostor včetně interiéru COV Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Investor: COV Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
Projektant: HLAVÁČEK-ARCHITEKTI, s.r.o
Realizační firma: BAK stavební společnost, a.s.
soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2022 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2023 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní, porota dle svého uvážení zvolí další kategorie)

CENA JUNIOR

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 22. února 2023.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2023

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby apod.) v období do 22. února 2023 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Přihlásit lze díla typu:

  • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
  • Veřejný prostor a krajina
  • Inovace (stavba inovativní po stránce technického či stavebního řešení)

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze zasílejte elektronicky na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 22. 2. 2023 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky nebo nejpozději v akademickém (školním) roce 2021/2022 žákem nebo studentem nebo střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 22. 2. 2023 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály zasílejte na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 22. 2. 2023 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001