SOUTĚŽ
KARLA HUBÁČKA

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE 2019
Soutěž prezentuje kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporuje komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd.O SOUTĚŽI
Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o..
Soutěž Stavba roku Libereckého kraje 2019 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a členky rady Libereckého kraje Radky Loučkové Kotasové.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2019 mohou stavební díla uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do 31. 5. 2019 a realizovaná na území Libereckého kraje (více viz podmínky jednotlivé ceny).

Přijímání přihlášek je do 31. 5. 2019 do 12 hodin na podatelně Krajského úřadu Libereckého kraje.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je od letošního roku administrátorem celé soutěže.

KATEGORIE

CENA KARLA HUBÁČKA


Cena Karla Hubáčka je vyhlašována jako hlavní cena soutěže s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Cena bude udělena za realizaci stavby nebo realizaci veřejného prostoru a krajiny, které se nachází na území Libereckého kraje, případně s vazbou k Libereckému kraji.

Kategorie jsou: Stavba – novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields a pod. a Veřejný prostor a krajina.

Stáhnout přihlášku do
této kategorie


CENA JUNIOR


Cena Junior je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu, do 30-ti let věku autora. Cílem je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji.

Stáhnout přihlášku do
této kategorie


CENA ZA INOVACI


Hlavním posláním této ceny je prezentace výjimečného a inovativního řešení, které je realizováno stavebními specialisty žijící v Libereckém kraji, kdy své dílo realizovali kdekoli ve světě nebo stavebními specialisty, kteří nebydlí na území Libereckého kraje, ale jejich dílo se naopak na území Libereckého kraje nachází. Záměrem této ceny je prezentace inovačních činností a nestandardních přístupů k řešení ve stavebnictví.

Stáhnout přihlášku do
této kategorie


CENA OSOBNOST VE STAVEBNICTVÍ


Tato cena je vyhlašována k připomenutí mimořádně významných osobností žijících v Libereckém kraji. Při hodnocení se upřednostňuje zejména dlouhodobé a příkladné působení v oboru stavebnictví.

Stáhnout přihlášku do
této kategorie


CENA VEŘEJNOSTI


Cena veřejnosti je udělována na základě výsledku veřejného internetového hlasování, které probíhá na webových stránkách: www.stavbaroku.lk , a to od 15. 6. 2019 do 15. 10. 2019.

KRITÉRIA


Při hodnocení budou upřednostňovány parametry – vazba na stavebnictví a architekturu, soulad s okolím, energetická náročnost, využití obnovitelných zdrojů a environmentální dopad na okolí.

KONTAKT

EMAIL: T.DRASNAR@ARR-NISA.CZ, P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 603 184 158, 602 342 934
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001