Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

Za tímto účelem Liberecký kraj a partneři vyhlašují další ročník soutěže pro rok 2021.

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže. 

Podrovbosti k nově vyhlášenému ročníku 2021 najdete ZDE.

 

Cena Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2020 – výsledky:

Hlavní výherce – Cena Karla Hubáčka

Sídlo společnosti Lasvit – Nový Bor

 Kategorie NOVOSTAVBY

 1. místo – Sídlo společnosti Lasvit – Nový Bor
 2. místo – Malá vodní elektrárna Přepeře II
 3. místo – Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou
Nominováni dále byli:

COV uměleckoprůmyslové, SUPŠS Kamenický Šenov

VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÉ PARKOVIŠTĚ S UČEBNOU  u č.p. 1383 v Liberci I, ul. Sokolská

Budova expozice Horolezectví „Z Českého ráje na vrcholy světa“

Rozhledna na Císařském kameni

Vodárenská věž v Ohrazenicích – Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Chata pod Bukovou

 Kategorie REKONSTRUKCE

 1. místo – Revitalizace areálu Pivovaru Cvikov
 2. místo – Kittelův dům – rekonstrukce roubeného domu z r. 1747
 3. místo – Rekonstrukce vily Rudolfa Háska, Jablonec nad Nisou
Nominováni dále byli:

Dům ve Skálově ulici

Obnova hradu Valdštejn

Komunitní centrum v Schubertově vile v Hrádku nad Nisou

 Kategorie JUNIOR

Porota se usnesla cenu neudělit, ale ocenila za účast Petru Kučerovou za Spolkový dům v Chrastavě.

Cena VEŘEJNOSTI

 1. místo – Sídlo společnosti Lasvit – Nový Bor
 2. místo – Věžový vodojem Ohrazenice
 3. místo – Malá vodní elektrárna Přepeře II

 Cena INOVACE

Sídlo společnosti Lasvit – Nový Bor

 Cena HEJTMANA

Zámek Doksy

 Čestné uznání poroty

Secesní bytový dům Korejská v Jablonci nad Nisou – rekonstrukce fasád. Za příkladný přístup společenství vlastníků k celkové péči o historický dům.

Osobnost ve stavebnictví

Ing. Ivo Sušický

Významně se podílel na vzniku jedné z nejvýznamnějších vodárenských soustav v regionu, která zajišťuje dodávky pitné vody a odkanalizování obcí v Libereckém a Ústeckém kraji.

 

 

 

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2021 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2021 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní)

CENA JUNIOR

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 7. 3. 2021 do 24:00 hodin - PRODLOUŽENO!

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2021

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby apod.) v období do 14. 2. 2021 (prodlouženo do 7. 3. 2021) včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Přihlásit lze díla typu:

 • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
 • Veřejný prostor a krajina
 • Inovace (stavba inovativní po stránce technického či stavebního řešení)

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze zasílejte elektronicky na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 7. 3. 2021 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky žákem nebo studentem střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 14. 2. 2021 včetně (prodlouženo do 7. 3. 2021) (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály zasílejte na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 7. 3. 2021 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001