Stavba roku - Soutěž Karla Hubáčka

soutěžící

STAVBA ROKU LIBERECKÉHO KRAJE

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný detail. Současně dává vyniknout nový talentům, neboť každý by si přál, aby se v našem kraji narodil nový, třeba i menší, ale stejně chytrý, reinkarnovaný Ještěd. 

Zvláštní poděkování patří i rodině Karla Hubáčka, která umožnila užití jména tohoto světoznámého architekta v názvu naší soutěže.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JUBILEJNÍHO 20. ROČNÍKU 2024 JE UKONČENO. Nyní probíhá zpracování podklaů, uveřejnění všech soutěžících a hlasování veřejnosti aktuálně probíhá, ukončeno bude 30. dubna 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního 20. ročníku se uskuteční 14. května 2024.

 

Výsledky ročníku 2023:

Cena Karla Hubáčka (absolutní vítěz)

Rekonstrukce Liebiegova paláce

Porota oceňuje kvalitní rekonstrukci rozsáhlého objektu, zachování i doplnění historických prvků a zároveň otevření stavby široké veřejnosti.

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Realizační firma: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav

Kategorie Novostavby

1.Školka Montessori Jablonec nad Nisou 

Za kvalitní architektonické řešení dostavby budovy mateřské školky a vytvoření atypického a podnětného prostoru pro pobyt dětí.

Investor: statutární město Jablonec nad Nisou
Projektant: Mjölk architekti a projektový ateliér David
Realizační firma: TERMIL, s.r.o.

Nominovaní:

Mateřská a Waldorfská škola Semily

Rodinný dům Karlovice

 

Kategorie Veřejný prostor a krajina

1. Vodní nádrže Heřmanice 

Ocenění přínosné role státu  při vytvoření hodnotného krajinného prvku přispívajícího k rekultivaci krajiny a hospodaření s vdními zdroji.

Investor: Státní pozemkový úřad
Projektant: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Realizační firma: EUROVIA CS, a.s

Nominovaní

Odpočinkové místo pro turisty v Hrádku nad Nisou

Fontána v parku T. G. Masaryka

 

Kategorie Rekontrukce

1. Rekonstrukce Liebiegova paláce

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Projektant: Masák & Partner s.r.o.
Realizační firma: Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav
 
Nominovaní:

Huť Marie – místo setkání, odpočinku a zábavy pro celou rodinu

Zámek, hotel a Pivní lázně Svijany

 

Kategorie JUNIOR - studentské projekty

1. Lesní lázně – Martina Kocurišinová 

Nominovaní:

Natural – Matyáš Břeský

Promatorium zvířat – Pavla Zahradníková

 

Čestné uznání poroty

Modernizace ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou – aula

Za doplnění společenského a výukového zázemí školy formou současné architektonické intervence do prostor historické budovy.

Investor: Město Lomnice nad Popelkou
Projektant: BLOK architekti, Ing. arch. Michaela Chvojková
Realizační firma: MBQ s.r.o., Praha 8, Santal spol. s r.o., AV MEDIA SYSTEMS a.s., Praha Třeboň

Zámek, hotel a Pivní lázně Svijany

Za citlivé skloubení nové funkce wellnes a lázní v historickém objektu jehož obnova přispívá celkové revitalizaci zámeckého areálu

Investor: Pivovar Svijany, a. s.
Projektant: APRIS 3 MP
Realizační firma: Termil, s.r.o.

 

Cena hejtmana

Huť Marie – místo setkání, odpočinku a zábavy pro celou rodinu

Za příkladnou rekonstrukci historické průmyslové stavby, revitalizaci brownfieldu a potenciál oživení centra obce a turistického ruchu v místě.

Investor: Canicula Invest, s.r.o.
Projektant: Architektura s.r.o., Ing.arch David Kraus ve spolupráci s Martinem Stykem
Realizační firma: LONTANA, s.r.o.

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu

Sídlo truhlářství TANPA

Investor: TANPA s.r.o.
Projektant: Drobný Architects s.r.o. (Ing. arch. Ivan Drobný)
Realizační firma: STAVREKOL s.r.o., TANPA s.r.o., ZANAP s.r.o.

Cena veřejnosti
Automoto muzeum Lučany, 1. místo

Investor: Horní huť s.r.o.
Projektant: Ing. Arch. Ondřej Novosad

Vodní nádrže Heřmanice, 2. místo
Huť Marie, 3. místo

Cena veřejnosti – studentské projekty
Hotelový pokoj, Adam Šikýř, 1. místo

SOULAD, Vojtěch Piroch, 2. místo
SMuteční Lessíň, Daniela Kvapilová, 3. místo

 

soutěžící

O SOUTĚŽI

Vyhlašovateli soutěže jsou Liberecký kraj a partneři – města a obce Libereckého kraje, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Český svaz stavebních inženýrů, Technická univerzita v Liberci a ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.. 

Soutěž Karla Hubáčka - Stavba roku Libereckého kraje 2024 se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a člena rady pro řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Jiří Ulvr.

Soutěžit o titul Stavba roku Libereckého kraje 2024 - Soutěž Karla Hubáčka mohou stavební díla nebo projekty v těchto kategoriích:

CENA KARLA HUBÁČKA (kategorie je vyhlašována jako hlavní, porota dle svého uvážení zvolí další kategorie)

CENA JUNIOR

Pro přihlášení je nutné vyplnit on-line přihlášku pro každou konkrétní kategorii - link naleznete u popisu kategorií. Ke každé přihlášce je nutné dodat podepsané čestné prohlášení (naskenované na E-MAILOVOU adresu administrátora soutěže). 

Termín ukončení příjmu přihlášek je 25. února 2023.

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. je administrátorem soutěže. 

soutěžící

KATEGORIE

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2024

Kategorie soutěže a podmínky

Cena Karla Hubáčka

Soutěž je vyhlašována jako hlavní s připomenutím mimořádně významné osobnosti tohoto architekta, oceněného světovými cenami, který se výrazně zapsal do dějin architektury nejen v Libereckém kraji.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby nebo technická řešení realizovaná na území Libereckého kraje. Stavba musí mít odsouhlaseno užívání stavby (kolaudace nebo odsouhlaseno předběžné užívání stavby apod.) v období do 25. února 2024 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

Přihlásit lze díla typu:

  • Stavba (novostavby, rekonstrukce – bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty, brownfields apod.)
  • Veřejný prostor a krajina
  • Inovace (stavba inovativní po stránce technického či stavebního řešení)

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály lze zasílejte elektronicky na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 25. 2. 2024 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY HLAVNÍ KATEGORIE

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY 

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

CENA JUNIOR

Záměrem ceny JUNIOR je podchytit zájem a přínos mladé nastupující generace pro stavebnictví a oceňování talentů v Libereckém kraji s nosným tématem „Unikátní práce“. Je určena pro účastníky všech středních, vyšších a vysokých škol se zaměřením na stavebnictví a architekturu.

Autor musí být v době podání přihlášky nebo nejpozději v akademickém (školním) roce 2022/2023 žákem nebo studentem nebo střední, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu na území Libereckého kraje nebo žákem střední, vyšší, vysoké školy se zaměřením na stavebnictví a architekturu v jiném kraji, ale mít trvalé bydliště v Libereckém kraji. Věk studenta, který podává přihlášku, je maximálně 30 let včetně. Dílo, projekt musí být dokončen v období do 25. 2. 2024 včetně (stavba mohla být mezi přihlášenými stavbami i v předchozích letech soutěže, ale bez ocenění).

►Veškeré přílohy jako povinné čestné přihlášení, dokumentační fotografie a případné další materiály zasílejte na e-mail p.handlirova@arr-nisa.cz.

►Termín pro podání přihlášky: do 24:00 hodin 25. 2. 2024 elektronickou formou prostřednictvím on-line formuláře.

FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY KATEGORIE JUNIOR

VYHLÁŠENÍ A PODMÍNKY

PŘÍLOHA Č. 1: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

Kontaktní adresy:

 

 

soutěžící

KONTAKT

EMAIL: P.HANDLIROVA@ARR-NISA.CZ; P.DOBROVSKY@ARR-NISA.CZ
TEL.: 777 183 127; 602 342 934 
ADRESA: U JEZU 525/4, LIBEREC 4, 46001