Další projekt Další projekt
ZPĚT

KNL - Výstavba objektu pro PET/CT

areál Krajské nemocnice Liberec, a.s., Arbesova ulice

Objekty určené pro instalaci a provoz obdobné techniky jsou standardně přizpůsobeny instalované technologii a požadavkům na stínící konstrukce zajišťující bezpečnost zdravotníků a pacientů. Z toho důvodu jsou takovéto objekty historicky řešeny s umístěním zdravotnické technologie podél obvodových konstrukcí, které slouží jako stínící a ostatní provozní prostory jsou umístěny ve středu dispozice. V takovém případě trpí zdravotnický personál i pacienti uzavřeností prostor, nedostatkem přirozeného osvětlení a nedostatkem vjemů na běžné okolí stavby.

Náš návrh je v této věci charakteristický novým přístupem. Vlastní vyšetřovací prostory s RTG technikou jsou umístěny do středu dispozice do oddělených uzavřených kobek s potřebným stíněním. Jednotlivá pracoviště jsou propojena pracovním středoprostorem, který je pomocí propojovacích chodeb propojen s prosklenou fasádou. Běžné pracoviště zdravotníků, prostory pro pacienty a další navazující prostory jsou umístěny podél prosklených fasád. Tímto řešením bylo dosaženo komfortu pro zdravotnický personál, ale také pacienty, kteří v těchto prostorách díky aplikaci radioaktivních látek nezbytných pro vyšetření tráví v objektu delší čas. Nejedná se o lůžkové zařízení, přesto příprava a vlastní vyšetření je delší s dobou nezbytnou na aktivaci aplikovaných radioaktivních látek. Aplikovaní pacienti současně nemohou mezi běžné obyvatele z důvodu ohrožení radioaktivitou, z toho důvodu je objekt vybaven střešní terasou včetně potřebného zázemí pro klidný pobyt pacientů. 

Celková koncepce nového objektu pavilonu nukleární medicíny PET/CT vychází z požadavků umístění vyšetřovací části pro pacienty do jednoho nadzemního podlaží. Jedná se o solitérní samostatný objekt situovaný na místě bývalé budovy R (ředitelství).

Převládající charakter a hmota objektu je navržena jako horizontální, navozující odlehčený vznášející se nízký kvádr. Byla snaha po vizuálním spojení vnitřních prostorů objektu s exteriérem a neuzavírání – definování prostoru pro pacienty i lékařského personálu do temných chodeb objektu osvětlených umělým osvětlením. Tento záměr vychází ze snahy nestresovat pacienty klasickými stísněnými nemocničními prostory, ve kterých musí tito pacienti   trávit poměrně dlouhou dobu, která je pro tento druh vyšetření nutná. Z výše uvedeného důvodu vychází architektonická koncepce prosklené střední části jako hlavní hmoty 1.NP, která stojí na jakémsi pevném fundamentu – suterénu, kde je potřebné technické zázemí nutné pro provoz vyšetřoven. Na této hlavní střední části prvního nadzemního podlaží jsou situovány prostory a pracovny pro lékařský personál. Tyto prostory jsou však svou velikostí a rozlohou třetinové oproti zastavěné ploše objektu a tím umožňují vytvoření pobytové, klidové, polosoukromé zahrady pro relax čekajících pacientů i personálu.

Filozofie objektu vychází z rozmístění čtyř pevných bloků vyšetřoven, ve kterých jsou umístěny kamery a na ně navazující vizuálně provzdušněné doplňující prostory. Snahou je maximální spojení interiéru s okolním exteriérem.

Objekt se tedy jeví jako jednopodlažní s částečnou nástavbou druhého podlaží a s částečným zapuštěným suterénem do mírně svažitého terénu. První a částečné druhé podlaží je vizuálně spojeno takzvaným sjednocujícím perforovaným prstencem, který obepíná i sjednocuje objekt a má několik funkcí. V první řadě má důležitou funkci zastiňující - stínící, dále však i tvoří druh zábradlí pro pobytovou zahradu na střeše objektu, ale rovněž dodává objektu vzdušnost, lehkost a určitou horizontalitu. Tzv. obepínající pavučina s piktogramem funkce.

Z hlediska výtvarného a materiálového řešení se předpokládá použití skla v hlavní části, pevné části fundamentu - suterénu zdivo - beton a stínícího prstence ve formě perforovaných fasádních desek z pevných plastových materiálů – corian, plastbeton. Tato kombinace použitých materiálů dává objektu nádech ne zcela klasické pevné stavby, ale však při tak velkém objemu hmoty stavby spíše lehkost a vzdušnost.

Stavebně technické řešení je podřízeno potřebám technologického vybavení. Objekt je založen na základových pasech a patkách, základní konstrukcí je monolitický skelet doplněný železobetonovými stěnami, které současně slouží jako stínící. Obvodová fasáda je prosklená pro zajištění vyššího komfortu zdravotnického personálu a pacientů, součástí je ozdobný věnec z Corianu s výřezy grafických symbolů radioaktivity.

Střecha je řešena s pobytovou terasou doplněnou o zelené části střechy po obvodě objektu.

Investor: Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Autor: JD_A - Ing. arch. Jan Duda, spoluautor: Ing. arch. Jiří Lukáš

Projektant: STORING spol. s r.o.

Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.

Celkové náklady stavby: 92 144 288,- Kč bez DPH

FOTO