Další projekt Další projekt
ZPĚT

Stavba nového bydlení pro osoby se zdravotním postižením, APOSS p. o.

Nová Ves u Chrastavy

Projekt bytového domu s byty zvláštního určení je navržen v zastavěném území obce Nová Ves u Chrastavy. Řešené území je na zvlněném svahu směrem k jihovýchodu v nadmořské výšce mezi 345 – 355 m.n.m. Nedaleko, v úrovni 335 m.n.m., protéká řeka Jeřice. Co se týče celého konceptu, objekt respektuje okolní prostředí a zástavbu. K tomu bylo využito svažitosti terénu. Navrhovaná stavba má dvě podlaží. 1.PP je převážně zapuštěno do terénu a navržené ploché zelené střechy na této části ještě více podporují soulad s tamní krajinou. Nad terén vyčnívá 1.NP, kde je dominantní část se sedlovou střechou, která objekt začlení mezi okolní rodinné domy. Svažitý terén dále umožnil vytvořit několik venkovních prostor v různých výškových úrovních – pro potřeby ubytovaných tak vznikl dvůr přístupný z každého pokoje bytu 2 a 3 a samostatná zahrada, která slouží k volnočasovým aktivitám a setkávání obyvatel. Součástí ubytování jsou i venkovní parkovací stání. Materiálově je použito hlavně dřevo, kámen a sklo. Vyčnívající část objektu se sedlovou střechou má fasádu i střechu tvořenou dřevěným obkladem, ostatní části se zelenou střechou jsou obloženy kamenem. Tento charakter kamenných zdí koresponduje se zdmi nedalekého kostela a hřbitova. Návrh bydlení pro osoby se zdravotním postižením je řešen jako objekt se dvěma podlažími. Navrženy jsou tři samostatné bytové jednotky s vlastním vstupem, přičemž dvě z nich jsou umístěny v 1.PP a jedna v 1.NP, stejně jako zázemí pro personál a lékářský dozor. Bytové jednotky jsou uzpůsobeny tak, aby život klientů byl co nejvíce samostatný a neustálá přítomnost dozoru nebyla negativně vnímána. V případě potřeby je však umožněn přístup personálu do každého samostatného bytu. V každém bytě se nacházejí 3 jednolůžkové pokoje, z nichž 1 pokoj umožňuje bydlení v páru, dále obývací pokoj, sociální a technické zázemí. Prostor pro společenská setkání ubytovaných zajišťuje společenská místnost v 1.NP. Všechny prostory v objektu jsou plně bezbariérové.

Investor: Liberecký kraj
Projektant: ing.arch. Filip Horatschke
Realizační firma: CL-EVANS s.r.o.
Celkové náklady stavby: 54 mil
Datum kolaudace: 07/2023

FOTO