ZPĚT

Vítěz 2018 - Lake Park Residence

Staré Splavy

Cena doc. Ing. arch. Karla Hubáčka, dr. h. c.  za rok 2018, v kategorii bytových staveb a občanské vybavenosti byla udělena projektu Lake Park Residence ve Starých Splavech

Přihlašovatel: EBM Expert Building Management, s.r.o.

FOTO