ZPĚT

Větrník

Horská 1392, 460 14 Liberec

Na pomezí zástavby rodinných domů a zahradní kolonie v Ruprechticích, pouhých pár kroků od kostela Panny Marie U Obrázku, tančí na hraně extrémního svahu malý dům. Letmo našlapuje na pozemek nepravidelného tvaru, jehož kvalitou je takřka ideální orientace na jihozápad, a odkud se otevírají působivé výhledy na Ještědsko-kozákovský hřbet. Opačným směrem zástavba řídne, les houstne a scénu brzy ovládnou Jizerské hory. Hmota domu respektuje urbanistickou strukturu lokality a navazuje na měřítko sousedních objektů. Vzhledem ke strmému sklonu terénu bylo nutné maximálně komprimovat velikost domu a najít řešení, které eliminuje potřebu terénních úprav. Dům si tak ponechává lehkost a citlivě předvádí, jak lze podobně složitá místa obývat. Dopravně se přímo napojuje na ulici Horskou, a to pomocí lávky – plata – kde je zároveň umožněno parkování.

Hlavním kompozičním a funkčním principem návrhu byla velkorysá práce s prosvětlením, výhledy a zajištěním dostatečného soukromí. Hmotově střídmé spodní podlaží se zčásti opírá o strmý svah, zčásti je vynášeno na sloupech, a tvoří piedestal pro horní podlaží. To se hravě otáčí do světových stran, a tak jako větrník rozkládá své lopatky, natahuje se po nich patrovými arkýři či balkony. Vstup do domu vede z pojezdové lávky do horního členitého podlaží, jehož srdce tvoří obytný prostor se schodištěm. Na něj navazují křídla „větrníku“ s ložnicí na východě, kuchyní na západě, vstupní halou na severu a balkonem orientovaným na jih. Jednotlivá křídla rámují výhledy do okolí a na Podještědí. Schodištěm se sestupuje do základny domu, kde se nachází technická místnost, sklad, pokoj a šatna se sociálním zázemím. Odtud také vede vstup do zahrady. Nosná konstrukce domu je tvořena lehkým ocelovým skeletem provázaným ve styčnících svařovanými a šroubovanými prvky. Zatímco hlavní obytná část domu je téměř v celé půdorysné ploše nad terénem, základna domu se zády opírá o svah přes nosník na základovém pasu. Čelo základny pak vynáší dvojice ocelových sloupů. Obvodové stěny jsou sendvičové, stropy z trapézových plechů a střecha plochá jednoplášťová s krytinou z mPVC.

Materiál fasády vychází z přírodního rázu lokality – byl zvolen obklad z opalovaných latí ze sibiřského modřínu v kombinaci s plochami z voděodolné dýhované překližky na čelech arkýřů. Okna a prosklené stěny lemují minimalistické dřevěné rámy z olejovaného modřínu, výplně jsou provedeny jako bezrámové. Viditelné ocelové konstrukce domu jsou natřeny černou kovářskou barvou, zábradlí na balkonu a na lávce má výplň z nerezového pletiva. Pojezdová lávka je skládaná z fošen uložených na ocelových nosnících.

Investor: TERRA SPORT s.r.o

Projektant: atakarchitekti s.r.o.

Autor interiéru: Mgr. Denisa Smetanová

Realizační firma: LIGASTEEL s.r.o., Jiránek CZ s.r.o.

FOTO