ZPĚT

Turnov - Intenzifikace ČOV

Sobotecká 2208, 511 01 Turnov

Předmětem díla je výstavba a rekonstrukce I. etapy intenzifikace ČOV Turnov. Areál ČOV Je umístněn v jižní části města Turnov na levém břehu řeky Jizery. ČOV Turnov byla postavena v roce 1967. V letech2000 -2004 proběhla její rekonstrukce. Jedná se o čistírnu s biologickou nitrifikací a denitrifikací, s chemickým odstraňováním fosforu. Čistírna je určena k čištěnío dpadních vod z města a průmyslových odpadních vod. V první etapě bylo zrekonstruováno kalové a plynové hospodářství, usazovací nádrže, hrubé předčištění. Došlo k sanaci přívodního potrubí na ČOV, k montáži nových spojovacích rozvodů přenosů dat a elektro části. Oprava a zřízení nových zpevněných ploch. Při rekonstrukci byla použita nejmodernější dostupná technologie.

Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov:

Projektant: PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Realizační firma: Společnost KUNST a JSS - Turnov - intenzifikace ČOV- I. etapa

FOTO