ZPĚT

Symbiont, plovoucí liniové město - O. Drahokoupil a P. Zahradníková

Miami, Biscayne Bay

V posledních letech se na Floridu stěhuje obrovské množství lidí. V důsledku toho se Miami stává pro své obyvatele cenově nedostupné. Dalším závažným problémem je stoupající hladina oceánů. Ve spojitosti s nízkou nadmořskou výškou bude mít v horizontu několikadesítek let fatální důsledky pro celé město. Dostupnost bydlení společně se stoupající hladinou oceánů se dostává do povědomí jako “climate gentrification.” Současní obyvatelév yvýšenějších a do nedávna méně lukrativních míst jsou vytlačováni obyvateli z pobřežních oblastí. Do parcel ve vyšších polohách aktuálně směřuje i pozornost a investice developerů, čímž se zvyšují ceny nájmů a domů v okolí. Tím se v těchto místech stává bydlení pro současné obyvatele nedostupným.

Návrhem reagujeme na tyto problémy a snažíme se jim předcházet. Přicházíme s konceptem plovoucího liniového města, které by postupně v několika etapách výstavby nahradilo původní pod vodou mizející zástavbu. Nabízíme tak bezpečné místo k životu, které není příliš vzdálené od původních lokalit, na které jsou jejich obyvatelé zvyklí. Developeři se nemusí zaměřovat pouze na oblasti s vyšší nadmořskou výškou, čímž nebude docházet k tak masovému vytlačování současných obyvatel. Návrhem se snažíme řešit i další sociální problémy aktuální americké společnosti. Maximální možnou diverzitu v oblasti bydlení cílíme právě na zlepšení tamní společnosti jako celku.

FOTO