Další projekt Další projekt
ZPĚT

Symbiont, plovoucí liniové město - O. Drahokoupil a P. Zahradníková

Miami, Biscayne Bay

posledních letech se na Floridu stěhuje obrovské množství lidí. V důsledku toho se Miamistává pro své obyvatele cenově nedostupné. Dalším závažným problémem je stoupajícíhladina oceánů. Ve spojitosti s nízkou nadmořskou výškou bude mít v horizontu několikadesítek let fatální důsledky pro celé město. Dostupnost bydlení společně se stoupajícíhladinou oceánů se dostává do povědomí jako “climate gentrification.” Současní obyvatelévyvýšenějších a do nedávna méně lukrativních míst jsou vytlačováni obyvateli z pobřežníchoblastí. Do parcel ve vyšších polohách aktuálně směřuje i pozornost a investice developerů,čímž se zvyšují ceny nájmů a domů v okolí. Tím se v těchto místech stává bydlení prosoučasné obyvatele nedostupným.

Návrhem reagujeme na tyto problémy a snažíme se jim předcházet. Přicházíme skonceptem plovoucího liniového města, které by postupně v několika etapách výstavbynahradilo původní pod vodou mizející zástavbu. Nabízíme tak bezpečné místo k životu,které není příliš vzdálené od původních lokalit, na které jsou jejich obyvatelé zvyklí.Developeři se nemusí zaměřovat pouze na oblasti s vyšší nadmořskou výškou, čímž nebudedocházet k tak masovému vytlačování současných obyvatel. Návrhem se snažíme řešit idalší sociální problémy aktuální americké společnosti. Maximální možnou diverzitu v oblastibydlení cílíme právě na zlepšení tamní společnosti jako celku.

FOTO