ZPĚT

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov

Turnov

Přihlašovatel - Městská sportovní Turnov s.r.o.
Dodavatel – Syner s.r.o., BAK stavební společnost, a.s.
Generální projektant – CODE spol. s r.o.
Investor – Městská sportovní Turnov s.r.o.
FOTO