ZPĚT

Snížení energetické náročnosti ZŠ Lada Česká Lípa

Šluknovská 2904, 470 05 Česká Lípa

Základní škola ve Šluknovské ulici na sídlišti Lada je nejmladší z devíti českolipských základních škol. Otevřena byla v roce 1990 na okraji jednoho z českolipských sídlišť jako nejmodernější škola se dvěma tělocvičnami, kterou obklopuje rozsáhlá zeleň, školní hřiště a zahrada.

V průběhu let se však ukázalo, že stavba měla vady. Město proto postupně během let muselo investovat do oprav topení a také výměny oken. Především okna se ukázala jako velká bolest této školy, protože i přes její mládí okna netěsnila a některá se už v konečné fázi nedala ani otevřít. Podobně jako u dalších škol ve městě se tak českolipská radnice rozhodla po dílčích opravách přistoupit ke kompletnímu snížení energetické náročnosti této základní školy a využít tak dotační peníze z Operačního programu životní prostředí, vylepšit kondici školy a do budoucna snížit náklady pro vytápění a provoz školy. V roce 2018 tak nechala zpracovat projekt kompletního zateplení školy, který zahrnoval kromě výměny oken, dveří, zateplení pláště budovy (střechy a fasády) a instalace systému nuceného větrání také instalaci fotovoltaických panelů na střechu školy, které měly ještě podpořit budoucí úsporu energie. Projektanti navíc přišli se smělým plánem na realizaci fasády, pro kterou navrhli speciální dřevěné opláštění v kombinaci se šedomodrým podkladem. Jako dřevo byl použit sibiřský modřín. Po dokončení tvoří dřevo teplé jantarové barvy krásný kontrast s chladným podkladem a výrazně tak přispívá k velmi svěžímu a modernímu vzhledu školy.

Se stavbou město Česká Lípa začalo na začátku školního roku 2019, podobně jako u ostatních škol měl i tento projekt probíhat za plného provozu školy, a to postupně po jednotlivých pavilonech. Do realizace stavby však výrazně promluvila pandemie koronaviru. Pozitivem byla prázdná škola a absence složitých organizačních přesunů žáků, kteří z lavic přešli domů ke svým počítačům a on-line výuce. Bohužel situace ve stavebnictví, nemocnost, nedostatek materiálu, zvýšení cen a dlouhé čekací lhůty posunuly termín dokončení stavby o cca půl roku. Stavba tak byla kompletně dokončena až v červnu 2021.

Zajímavostí stavby kromě fasády a využití fotovoltaických panelů jsou obrovská okna, kde největší z nich má rozměry 2,4x5,4m. Poskytují tak žákům a učitelům dostatek světla, zároveň však nedochází k únikům tepla. Po dokončení náročného projektu snížení energetické náročnosti se ještě podařilo zmodernizovat odborné učebny chemie, fyziky, jazyků a počítačů. Česká Lípa se tak může pyšnit moderní školou se zajímavým vzhledem, která je zároveň školou se sportovní třídou zaměřenou na volejbal chlapců a slouží i jako fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity P. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Přihlašovatel: město Česká Lípa

Investor: město Česká Lípa

Projektant: Anylopex plus s.r.o., Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5 - Smíchov

Realizační firma: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

FOTO