ZPĚT

Rekonstrukce vnitřních prostor včetně interéru COV Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Podhorská 54, 44601, Jablonec nad Nisou

Budova COV Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou je pětipodlažní objekt, přičemž nejnižší podlaží je ze strany ulice suterénní a z opačné strany v podstatě přízemní. Nejvyšší patro je podkrovní a bylo ze standardního podkroví vybudováno v sedmdesátých letech. Objekt byl v základě budován v letech 1888–1914 a sloužil jako tzv. „exportní dům“ se základním konstrukčním trojtraktovým uspořádáním se středovou chodbou.

Od doby svého vzniku byl nespočetněkrát přestavěn. V šedesátých letech do něj byla umístěna dílenská výuková část COV. Na přelomu let 2015-2016 již ale technický, estetický a technologický stav objektu byl neudržitelný, bylo proto vyhlášeno výběrové řízení na celkovou technickou rekonstrukci včetně technologických vybavení pro výuku studentů. Přístavba se ale tehdy měla (z hlediska zadání) týkat pouze podlaží 2.a 3.

Stavba byla zahájena na konci léta 2018. Po rámcově 3 měsících došlo k situaci, kdy díky katastrofickému technickému stavu objektu došlo k jeho částečnému zhroucení. To vyvolalo nutné zabezpečovací dočasné i trvalé zásahy, čímž byla stavba zhruba o rok zpožděna. Po vyřešení všech těchto komplikací se ale ukázalo, že rozsah přestavby nemůže řešit pouze dvě zadané podlaží, ale že razantně zasáhne i do ostatních pater, takže řešení ve výsledku obsáhlo téměř celý objekt. To znamenalo především výměnu velké části stropů a komplexní výměnu všech vnitřních T2B sítí, především VZT, topení a všech částí elektro.

Z hlediska architektonického a estetického řešení a s tím souvisejících vazeb na interiér byl jednoznačně kladen důraz na vnitřní řešení objektu a již podle zadání ne na jeho vnější skořápku, tedy fasádu, která z finančních důvodů zůstala v původním nevyhovujícím stavu.

Nepříznivá konfigurace malé hloubky objektu podporované zmíněným konstrukčním trojtraktem, který neumožňoval potřebné rozšíření učebních prostor, byl alespoň částečně vizuálně eliminován náhradou dosavadních postranních stěn centrálního koridoru stěnami prosklenými, a tím vytvořením kontinuálního vzájemně propojeného prostoru. Stejně tak se změnil i vztah učitelských kabinetů k prostoru učeben.

Přihlašovatel: HLAVÁČEK-ARCHITEKTI, s.r.o

Investor: Liberecký kraj, COV Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

Projektant: HLAVÁČEK-ARCHITEKTI, s.r.o

Realizační firma: BAK stavební společnost, a.s.

FOTO