ZPĚT

Rekonstrukce vily Rudolfa Háska

Průběžná ulice, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou


Objekt Háskovy vily prošel různými etapami stavebního vývoje a i různými funkčními náplněmi. V době, kdy přešel do vlastnictví pana Zemánka, byla vila vedena jako objekt občanské vybavenosti – škola. Proto i dispoziční řešení bezprostředně před započetím rekonstrukce bylo přizpůsobeno školnímu provozu.
Nicméně původní náplní domu bylo rezidenční bydlení, a tak touto rozsáhlou rekonstrukcí noví majitelé objekt vrací do své původní role.
Objekt rodinné vily proběhl důkladnou rekonstrukcí. V rámci rekonstrukce došlo k odstranění všech povrchů zdí i podlah, následně i rozvodů ZTI a eletro. Svislé konstrukce jsou tvořeny původními plnými cihlami, vodorovné konstrukce jsou betonové monolitické doplněné nosnými betonovými průvlaky. Špaletová okna v nevyhovujícím technickém stavu byla nahrazena novými dřevěnými okny typu Euro se zmenšeným profilem z důvodů požadavků na subtilnost. Dále byly řešeny atypické detaily, aby okenní prvek souzněl s rázem funkcionalistické vily.
V rámci poměrně mírných dispozičních úprav došlo ke zbudování zejména nových nábytkových příček, případně příček z SDK konstrukce. Cihelné zdivo, které bylo v původně přiznáno jako lícové, bylo bohužel během následných dalších stavebních etap poškozeno, proto bylo rozhodnuto udělat repliku formou obložení novou vrstvou cihelných pásků – řezaných z plných cihel. Cihelné plochy byly doplněny horizontálními římsami dle původního architektonického řešení. V původním návrhu architekta Lisky se objevila i střešní nástavba s výraznou prosklenou částí /původními slunečními lázněmi/. Tato nástavba byla během dalších stavebních etap odstraněna. Na přání klienta byla tato nástavba znovu vystavena včetně prosklené oranžerie z atypické kovové konstrukce a prosklením. Veškeré klempířské konstrukce byly řešeny v mědi. Na balkonech byly pořízeny repliky původního zábradlí z ocelové pásoviny.
V interiéru se nedochovaly žádné cenné prvky typu vestavných nábytků, dveří. Proto i vzhledem k absenci dobových fotografií nebylo možné navázat na nějaké konkrétní interierové řešení a celé pojetí interieru bylo navrženo nově. Podlahy vstupních částí, koupelen, wc jsou řešeny z litého terazza. Podlahy obytných místností jsou vícevrstvé masivní dubové /olejované/.
Historie stavby
Objekt byl postaven ve 20.letech 20. století jako rodinná vila Rudolfa Háska od architkekta Oldřicha Lisky. Bratr Rudolfa – Josef si v bezprostřední blízkosti postavil rovněž rodinnou vilu – v odvážném funkcionalistickém duchu od architekta Heinricha Lauterbacha. Tímto tyto dva objekty vytváří cenný komplex dvou zajímavých jabloneckých vil včetně /původně/ vzájemně propojené zahrady. Dům architekta Lisky je střídmějším pojetím fukcionalismu, s výraznými prvky holandské dobové architektury – režné zdivo, výrazné horizontální římsy.
Nicméně střídmost střídá velkorysost v dispozičním řešení – objemný halový prostor s velkými pokoji, velkorysými proskleními. Monumentální byla i zmiňovaná střešní nástavba – kde prý Rudolf, jakožto vášnivý fotograf, měl svůj ateliér a odvážné prosklené sluneční lázně /byly brzy stavebně odstraněny/.

Jméno přihlašovatele: Domodo s.r.o.

Investor: Ing. Milan Zemánek

Projektant: MgA. Eliška Šídová

Realizační firma: Domodo s.r.o.

FOTO