ZPĚT

Rekonstrukce budovy přístavby ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou

Hrádek nad Nisou, Komenského 478

Budova Základní školy T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou byla postavena v roce 1925 jako česká škola. O bezmála 60 let později, v roce 1982, byla otevřena její přístavba s polytechnickými učebnami, družinou, školní kuchyní a jídelnou. Právě pavilon s jídelnou a kuchyní, která dnes vaří pro všechny hrádecké základní školy, byl v roce 2022 rekonstruován. Po rekonstrukci učebního pavilonu, zateplení, výměně oken a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací v minulých letech, byla tímto obnova celé přístavby školy dokončena.

Rekonstrukce se týkala vnitřních prostor, přičemž stávající dispozice se měnila jen minimálně. Stavební práce spočívaly hlavně ve výměně nebo opravě dožilých stavebních prvků – podlah včetně podkladních vrstev, podhledů, vnitřních dveří, povrchových úprav stěn zahrnujících opravy omítky, štukování a nové keramické obklady. Modernizováno bylo technické zařízení budovy – elektroinstalace včetně osvětlovacích těles, rozvody vody a kanalizace a rozvody vzduchotechniky. Ponechány byly slaboproudé rozvody, rozvody ústředního topení a radiátory. Pavilon s jídelnou je díky předchozím etapám rekonstrukce bezbariérový, do druhého nadzemního podlaží přístupný výtahem. Součástí této poslední etapy bylo už jen vybudování sociálního zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci rekonstrukce došlo ještě k úpravě závětří tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do učebního pavilonu. Úprava spočívala ve zvýšení podlahy v tomto prostoru na úroveň podlah v pavilonu. Vybavení kuchyně zůstalo stávající, vyměněna byla výdejní okénka včetně odkládacího parapetu. Školní jídelna dostala nový nábytek. Práce na rekonstrukci začaly sedm týdnů před koncem školního roku 2021/2022. Obědy se v té době vydávaly v provizorních podmínkách ve školní tělocvičně. Rekonstrukce pokračovala v průběhu hlavních prázdnin. Jídelna začala fungovat ve standardním režimu se začátkem školního roku 2022/2023.

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: AS PROJECT CZ s. r. o.

Realizační firma: Stavby MH s. r. o.

FOTO