ZPĚT

"Nová radnice"

Skálova ulice č. p. 466, Turnov

V rámci realizace byla provedena zásadní rekonstrukce stavby na moderní objekt městského úřadu s názvem "Nová radnice", Skálova ulice, Turnov.

Objekt byl vystavěn stavitelem Ing. Janem Skálou jako sirotčinec na přelomu 19. a 20. století.

Vzhledem k nové funkční náplni a zničeným původním prvkům fasády navrhli autoři současné pojetí objektu. 

Rekonstruované budově byla navrácena její původní hmotová čistota a byl vyřešen nový provozní účel s ohledem na současné požadavky.

Přihlašovatel: Město Turnov

Investor: Město Turnov

Projektant: Profes Projekt, s. r. o.

Zhotovitel: Termil s. r. o.

FOTO