ZPĚT

Přestavba továrního objektu na úřad města Semily

Riegrovo náměstí, Semily

Někdejší tovární dvoupodlažní budova s vysokými stropy a velkými okenními otvory z roku 1884 se po rekonstrukci, která proběhla v letech 2004 - 2005 proměnila v moderní městský úřad, který v následujícím roce po dokončení získal ocenění Stavba roku 2006. Autory přestavby bývalého mlýna a později textilní továrny na moderní úřad se stali architekti Filip Horatschke a Jan Duda. 
Rekonstrukce původní továrny vyšla zhruba 51 miliónů korun včetně vybavení interiéru, přičemž stavební část si vyžádala kolem 43 miliónů. Semily se na celkových nákladech podílely přibližně pětinou. 
Přestavěný objekt dnes slouží zhruba devíti tisícům obyvatel Semil, ale i dalším přibližně 18 tisícům občanů z celého spádového území města, které je „trojkovou“ obcí s rozšířenou působností. Do nové budovy byly soustředěny veškeré agendy v rámci přenesené působnosti, v historické radnici, která je v těsném sousedství, se zase vykonávají činnosti ve věcech samostatné působnosti.
Zvenčí si budova udržuje charakter jednoduchého účelně pojatého průmyslového objektu. Velký vnitřní prostor někdejší tovární haly architekti uspořádali tak, aby byl pro veřejnost příjemný, otevřený a přehledný.

Přihlašovatel - Město Semily, (MěÚ v Semilech)
Dodavatel - BAK a.s., Severočeská divize Jablonec nad Nisou.
Generální projektant - ARTIKL STUDIO - projekční kancelář, Ing. arch. Filip Horatschke, Ing. arch. Jan Duda
Investor - Město Semily, (MěÚ v Semilech)
Realizace: 12/2003 – 06/2005
FOTO