ZPĚT

Pavilon MŠ v Mníšku se zavěšenými didaktickými prvky

Mníšek

Novostavba bezbariérové nízkoenergetické mateřské školy v obci Mníšek u Liberce navazující na stávající budovy MŠ a veřejně přístupné dětské hřiště. Novostavba je pojata netradičním způsobem na místní poměry, není to přízemní budova, ale vlastní objekt pavilonu MŠ, s ohledem na morfologii terénu a prostorové možnosti areálu, je dvoupatrový s otevřeným vnitřním prostorem přes obě podlaží tzv. loftem v místě herny až do úrovně střešní roviny. Tento prostor je vhodně využit pro prostorově zavěšené didaktické prvky.
Vlastní dispozice školky umožňuje rozdělení na herní část a část na spaní bez nutnosti skládání dětských lůžek. 
Stavba je opatřena dřevěným obkladem kladeným na peření. S tím, že je nutno vyzdvihnout použití venkovních barev na dřevo s 20letou garancí životnosti, která garantuje zachování stálosti barvy obkladového modřínového dřeva. Koncepce řešení interiéru je inovativní vzhledem k tomu že, je založena na využití převýšeného prostoru herny s prostorovou lávkou z úrovně odpočívárny ve 2.np. Dominantní jsou tři didaktické prvky krychle-koule-kužel. Prvky jsou zavěšeny v úrovni stropu 1.np nad hlavní hernou, čímž tvoří snížený podhled v prostoru herny. Didaktické prvky prezentují geometrické tvary, materiály a prostorové vjemy jako soubor geometrických těles. 

Základní prvky ve tvaru koule a kužele jsou svěšeny na ocelových lanech z krokví pohledového krovu. Třetí prvek ve tvaru krychle je vyrobený z dřevěných materiálů a to hranolů, prken a překližkových desek a je nesen železobetonovou lávkou spojující plochu lehárny a protější stěnu fasády směrem do zahrady. Lávka končí u velkého čtvercového okna,  kde je krychle umístěna. Na lávku ústí šikmá kovová rampa z „ocelového kráteru“ což je obrácený kovový kužel s ochrannou sítí z nylonových lanek. Posledním prvkem je samonosná laminátová koule. Vstup do této uvnitř polstrované koule je umožněn z lávky a podesty schodiště pomocí lanových průlezných tunelů. Vzhledem k tomu, že prvky jsou navržené speciálně pro tuto mateřskou školku a jsou atypické, je soubor didaktických prvků certifikován jako celek oprávněnou společností TÜV SÜD Czech s.r.o.

Hygienické zázemí děti je řešeno netradičním způsobem a je koncipováno jako výtvarný prvek s tématem vodní svět s autorskou podmalbou. Umyvadla a malovaný obklad středové stěny mají kromě výtvarné kvality navíc didaktickou nadstavbu.

Jméno přihlašovatele: Obec Mníšek

Investor: Obec Mníšek

Projektant: Autor původní studie - Ing. arch Ladislav David, Autor projektu a nového konceptu - Ing. David Dlouhý, Autor interiéru - MgA. Miroslav Janda, Autor výtvarného prvku vodní svět – Mgr.A. Radomíra Jandová

Realizační firma: SYBAN s.r.o.

FOTO