ZPĚT

Odpočinkové místo pro turisty v Hrádku nad Nisou

Hrádek nad Nisou, ŽItavská 558

V roce 2022 přistoupilo Město Hrádek nad Nisou k revitalizaci parku na Žitavské ulici. Ošetřením a obnovou zeleně, doplněním mlatových cest a umístěním nových laviček a herních prvků vzniklo nové odpočinkové místo pro turisty – ať už pěší nebo cyklisty. Park se nachází na severozápadním okraji Hrádku nad Nisou při levé straně ulice Žitavská. Navazuje na areál restaurace Lidový dům. Ze západu jej lemují pole. Přímo podél parku vede cyklostezka k hraničnímu přechodu a rekreačnímu areálu Kristýna, vzdálenému jen 1,5 km. Cyklostezka je hojně využívána i bruslaři. Přístup do areálu je bezbariérový přímo z ní. Z těchto všech důvodů je areál hojně navštěvován, zvláště v letních měsících. Podle pamětníků býval v minulosti park využíván pro taneční čaje o páté, svědkem těchto dob je betonový parket, který byl v parku i při minulých úpravách ponechán.

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Ing. Jitka Kratochvílová Nolčová

Realizační firma: Ing. Petr Komínek

FOTO