ZPĚT

Nová městská knihovna v Hrádku nad Nisou

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou

Výstavba nové knihovny v Hrádku nad Nisou na místě bývalé pekárny byla plánována už v době budování multifunkčního centra Brána Trojzemí v letech 2009–2010. Spolu s informačním centrem, muzeem, galerií a kinem měla tvořit ucelené kulturní centrum. Město proto několik let usilovalo o odkoupení bývalé pekárny od soukromých majitelů. Když se to podařilo, byl stav objektu natolik špatný, že bylo přistoupeno k jeho demolici. Přání původní majitelky stavbu zachovat se odrazilo v symbolickém využití starých cihel z původní stavby ve fasádě nové budovy. 

Objekt nové městské knihovny v Hrádku nad Nisou je třípodlažní, vystavěný na lichoběžníkovém půdoryse o rozměrech 11,1 m x 10,0 m,  resp. 12,7 m. Výška objektu v hřebeni je cca 11,1 m. Tvarově byl objekt navržen jako jednoduchá lapidární hmota, která umožňuje maximální variabilitu užitné plochy odsunutím schodišťového traktu ke stávajícímu sálu kina. Budova je založena na železobetonových základových pasech a železobetonové základové desce. Nosné stěny objektu jsou železobetonové monolitické, stejně tak stropní a střešní desky. Knihovna je kryta sedlovou střechou se sklonem 12°. Jednotlivá podlaží jsou přístupná po dvouramenném schodišti, které využívá železobetonových prefabrikátů. Schodiště nepravidelného tvaru je vetknuté do nosné zdi. Nepravidelnost podtrhuje nasvícení tvořené diodovými pásy. Zároveň mají čtenáři k pohybu po knihovně k dispozici výtah.

Fasáda z východní, jižní a severní strany je řešena nahrubo strhávanou probarvenou omítkou pastovitého typu. Obvodový plášť na západní fasádě tvoří ostře pálené cihly kladené mezi vodorovné plechy. Cihly jsou rovnány na stojato na ocelovou pásovinu, kotvenou do fasády pomocí závitových tyčí. Západní průčelí tak evokuje knihy umístěné v regálech. Tato část fasády je ve večerních hodinách nasvícena svítilnami umístěnými za cihlami. Pro cihlovou fasádu byly využity cihly z původní stavby. V přízemí knihovny najdou čtenáři recepci s výpůjčním pultem. Zároveň je zde umístěn čtenářský koutek se čtyřmi místy a tři počítačová pracoviště pro přístup k internetu a online službám knihovny. K dispozici jsou věšáky a uzamykatelné odkládací skříňky. Část přízemí je vyčleněna pro sklad méně často půjčovaných dokumentů. Sklad je vybaven regály s pojezdem. Jeho vnější stěnu proti hlavnímu vstupu kryje stylizovaná fotografie interiéru původního objektu. Druhá stěna je využita jako originální regál s úložným prostorem pro vystavení půjčovaných periodik.

Neobvyklým prvkem přízemí je prezentace výsledků archeologického průzkumu, předcházejícího výstavbě knihovny. Původní pekárna, tedy i nová knihovna, se nacházejí částečně na půdě starého hrádeckého hřbitova kostela sv. Bartoloměje. Průběh původní hřbitovní zdi a dvě z koster nalezené při záchranném archeologickém průzkumu jsou v podlaze knihovny naznačeny odlišným odstínem krytiny.

Druhé a třetí nadzemní podlaží je vybaveno regály pro prezenční výpůjčky knih. Ve druhém nadzemním podlaží čtenáři najdou oddělení krásné literatury pro dospělé. V západní části je umístěn dětský koutek s mini skluzavkou a kuličkami a druhý čtenářský koutek. Třetí nadzemní podlaží je vyčleněno pro odbornou literaturu a knihám pro děti. Dětem je určeno i třicet originálních sedaček s vyřezávanými písmeny abecedy, které lze libovolně skládat. Část stěny tvoří magnetická tabule se sadou písmen vyřezaných z magnetické folie. Betonové stěny v kombinaci s šedohnědými regály tvoří útulný interiér. V ploše betonu jsou ve všech třech podlažích i schodišti odlité citáty tematicky souvisejícími s knihami a čtenáři. Knihovní regály, výpůjční pulty, dětský koutek, sedačky pro děti i křesla a stolky pro dospělé čtenáře byly zhotovovány na zakázku přímo pro hrádeckou knihovnu. Kapacita knihovny je asi 28 tisíc svazků a byla plánována s dostatečnou rezervou.

Všechny veřejné prostory knihovny jsou přístupné i osobám se sníženou pohyblivostí. Pohyb mezi podlažími je zajištěn díky výtahu. Multifunkční centrum je z náměstí přístupné po nájezdové rampě.

Jméno přihlašovatele: Město Hrádek nad Nisou

Investor: Město Hrádek nad Nisou

Projektant: Projektový atelier David s. r. o.

Realizační firma: První podještědská stavební spol. s r. o.

FOTO