ZPĚT

Mateřská školka a vývařovna Jeřmanice

Jeřmanice

Centrum

Úkolem je v podstatě definovat centrum obce. To se v současné době nachází na malém prostoru, v bodě křížení uliček před obecním úřadem a bývalou školou. Místo je ale jen symbolické, není zde žádní prostor pro aktivity obce. Ty se v současnosti odehrávají na fotbalovém hřišti. Obec potřebuje důstojný veřejný prostor, definovaný budovami školky, seniorského bydlení, hasičárny, budovou bývalé školy a kostela sv. Anny.

Místo

Pozemek se nachází na kopci, na samém rozhraní obce s přírodou (přilehlé louky a lesy).  Územím prochází meliorace, nad pozemkem se nachází prameniště. Na jihovýchodě je ohraničeno vertikální dominantou celé obce- kostelem svaté Anny s hřbitovem. Objekt bývalé školy s obecním úřadem naproti přes ulici uzavírá severní cíp- nejnižší místo vyhraněného území. Křižovatka cest, která se nachází mezi nimi, vnímám jako absolutní jádro obce, ke kterému je třeba se vztahovat. Na východní straně pozemek rámuje ulice Pastevní, která funguje jako tepna, na kterou jsou navázány občanské stavby v obci. Tuto návaznost na ul. Pastevní chci zachovávat, jakožto návaznost na dvou již zmíněných nejdůležitějších bodů v obci – kostela, bývalé školy s kulturním sálem v přízemí a obecního úřadu.

Urbanismus

Urbanismus je studií typologie obce - centrum, které definuji a vytvářím, by mělo odrážet strukturu celé podhorské obce. Jedním z největších témat mé práce je projev mezigenerační komunikace ve veřejném prostoru a míra otevřenosti jednotlivých objektů – vůči centru obce i vůči sobě.

Koncepce

Ideou je podpořit ulici Pastevní jako hlavní tepnu, na kterou jsou navázány nejdůležitější stavby. K ní přiléhající  veřejný prostor by měl mít charakter zahrady, zelené plochy s roztroušenými objekty tak, aby podpořil horský charakter vesnice. Kostel sv. Anny by si zasloužil důstojný předprostor a jasnou definici umístění v obci.

Zvláštní vztah se nabízí mezi zařízením pro seniory a malé děti. Centrum obce má být mezigenerační. Výdejna jídla funguje jako sdružovací bod. V Jeřmanicích se obyvatelé schází „u jednoho stolu“. 

Nudle

Vesnice podobných měřítek mívají vývařovnu, výdejnu jídla, která bývá často přidružena k jiné funkci. Místo, na kterém je možné zakoupit si oběd, s radostí uvítají senioři, zaměstnanci farmy či logistického centra nacházejícího se před dálnici, či rodiče na mateřské dovolené. Kuchyň je podmínkou pro fungování školky, seniorům může prostor sloužit jako klubovna i mimo dobu obědů. Dům s pevným betonovým soklem a kamenným obkladem navazuje na estetiku starých německých domů, kterých byly Jeřmanice dříve plné. Na něj usedá dřevostavba školky s pochozí střechou. Dům tvoří linii rozdělující prostor na veřejnou část s amfiteátrem a soukromý svět dětí.

FOTO