ZPĚT

Malá vodní elektrárna Přepeře II

Přepeře u Turnova

Stavba MVE Přepeře II byla vysněna, připravována, projektována, stavěna a zkrásňována, aby kladla otázky a stala se zároveň reálným a hmatatelným poselstvím naší doby dalším generacím. MVE Přepeře II je stavba, které vás již z dálky zaujme, přesto s pokorou nechává vyniknout dominantní scenérii stávajícího kostela v pozadí, která se po mnoha letech vrací zpět pohledu pozorovatelům. Je to ale zároveň i stavba, která Vás uklidní pohodovou letní atmosférou, klidem a romantikou chvil strávených na hausbótu u vody, pohupujícího se na její hladině. Přijdete-li blíže, tak Vás poctivé stavební provedení bude dále hýčkat a pocit pohody umocňovat. Budete-li se chtít stavby dotknout, tak si uvědomíte, kolik je zde promyšlených řemeslných detailů, provedených s jediným cílem a tím je dokonalost realizace celé stavby. Vstoupíte-li dovnitř, tak se ocitnete ve Světě vody ztvárněném Heshamem Malikem – starodávné krajině, egyptském chrámu, v jehož středu, jako srdce v těle, tepe vodní turbína. Nad vodou plnou ryb poletují ptáci, pradávná vodní kola nabírají vodu a staroegyptští králové a bohové vyprávějí své příběhy. Celý prostor je naplněn zlatavým světlem, hloubkou a mihotáním modré, sytostí červené a vážnosti černé. Během okamžiku se stanete součástí prostoru, v kterém nebudete vnímat čas. Podvědomě se opět budete chtít stavby dotýkat, zachytit alespoň na chvíli neskutečný svět kolem vás. A pokud tak skutečně učiníte a položíte ruku na postavy na stěnách, budete jistě alespoň na chvíli věřit, že jsou skutečné.

Až později vyjdete ven a budete sledovat klidnou hladinu v nadjezí, vaše pocity a myšlenky se uklidní. Jistě Vás napadne, proč je stavba postavena tímto způsobem? Proč je její součástí mimořádné umělecké dílo? Odpověď je ve hvězdách, respektive ve snech. Každý má své sny. Někteří se pokusí své sny realizovat. Některým se to podaří. I my jsme měli svůj sen. Stavět stavby, které budou klást otázky a zároveň budou i naší odpovědí na některé z nich. Především na ty, co považujeme v životě za důležité. Měli jsem štěstí. Potkali jsem lidi, kteří dokázali náš sen zhmotnit.

Realizace stavby nové malé vodní elektrárny Přepeře II využívá dosud nevyužitý hydroenergetický potenciál jezu v Přepeřích. Jedná se o stavbu novou a trvalou, o vodní dílo s technologickým vybavením. Účelem stavby je výroba elektrické energie, stavba je provozována dle provozního a manipulačního řádu. Malou vodní elektrárnu tvoří vtokový objekt, strojovna a odpadní koryto. Výkon z malé vodní elektrárny je vyveden pomocí přípojky vysokého napětí s transformátorem.

Urbanistické a architektonické principy řešení stavby MVE Přepeře II jsou výrazně ovlivněny prostorem, umístěním v původním industriálním areálu, ale také blízkostí jezu s rekreační loukou u Jizery. Příjezd a přístup je ze stávající komunikace vedoucí přes most. Technické a technologické parametry pak jsou předurčující pro novou hmotu malé vodní elektrárny. Z komplexu budov budou zachovány pouze objekty se stávající malou vodní elektrárnou a objekt původního mlýna. Demolicí ostatních budov dojde k prostorovému a provoznímu uvolnění a ke zlepšení optického kontaktu s kostelem, k zjednodušení, k čistotě řešeného prostoru a celkové estetizaci. Nový objekt malé vodní elektrárny Přepeře II myšlenkově využívá tohoto upraveného a zjednodušeného pozadí a blízkosti rekreační louky na protilehlém břehu řeky. Pro prezentaci myšlenky je důležitý pohled z protilehlé komunikace, která vede mezi Přepeřemi a Modřišicemi. Pro přiblížení rekreačnímu účelu je vize „hausbótu“. Tato myšlenka využívá spojení technologie v podzemní části (motor) s nadzemní pro již zmiňovaný rekreační účel. Celé řešení je podpořeno materiálově a detailem. Objekt je obložený cedrovými prkny. Na obloženou hmotu navazují nad česlemi dřevěné sloupy a podélně řešené dřevěné krokve. Kotvení sloupů je na atypických kovových patkách. V detailu, který zvýrazňuje myšlenku, je řešeno zábradlí, betonové schodiště, kruhové okenní otvory a vstupní dveře do MVE. Jedná se o jednotný celek řešený s myšlenkou citlivého dotvoření prostoru, který postupem doby mění industriální účel na polyfunkční.

Jméno přihlašovatele: GIVERNY, a.s.

Investor: GIVERNY, a.s.

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Realizační firma: Akcent Bohemia, a.s., RELBY, s.r.o.

FOTO