ZPĚT

IGI VRATISLAVICE - knihovna a spolkové centrum

Nad Školou 342, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou

Spolkové centrum pro volný čas s knihovnou v korunách stromů. Samotný název IGI VRATISLAVICE odkazuje na významného vratislavického rodáka Ignaze Ginzkeye, který se spolu se svou rodinou zásadně podílel na rozvoji Vratislavic na přelomu devatenáctého a dvacátého století.

Příběh IGI začíná.

Ve Vratislavicích nad Desítkami stál starý nevyužívaný dům římskokatolické fary. Postavený v roce 1914 jako sirotčinec, později sloužil jako mateřská škola, naposledy švadlenám a zahradníkům. V domě pod ním se v nevyhovujících, původně expozičních prostorách, tísnila městská knihovna.

Koupí a rekonstrukcí objektu farnosti by se možná leccos vyřešilo, napadlo Vratislavice. A tak v roce 2017 chátrající dům koupily. Kromě knihovny by se městskému obvodu hodil i menší multifunkční sál, místnosti pro spolky a rodinné  centrum. Ze všech plánů nakonec vzniklo zadání pro spolkové centrum. A ne ledajaké. Dle osvíceného starosty musí do území přinést kvalitu a přidanou hodnotu.

V našich hlavách se začala rýsovat představa o novém veřejném místě, které oživí další kus Vratislavic a uzavře centrum, a také o přístavbě, která vyřeší prostorové nároky. Zopakujeme zdejší urbanistický vzor malých náměstíček v sousedství budov pro veřejnost a vytvoříme další pobytový venkovní prostor, kde se budou stýkat lidé a pořádat akce. Starému domu ponecháme původní charakter a propojíme ho se soudobou přístavbou knihovny.  Koncept bude hlavně o chytrém uspořádání více provozů v omezeném prostoru.

Jako první přišla na řadu rekonstrukce fary. Oproti předpokladům se z původního domu zachovalo jen obvodové zdivo dvou pater. Kvůli dřevomorce musel být odstraněn krov a dřevěné stropy. Krov byl nahrazen kopií starého a zakryt šablonami z přírodní břidlice, stropy byly vyměněny za únosnější z oceli a betonu. Hluboké základy stavby umožnily vyhloubit pod domem další patro. Odtěžením terénu se k němu dostalo světlo. Z fasád byly odstraněny necitlivé nánosy a po zateplení jim byly navráceny historické detaily, břízolitová omítka a špaletová okna.

Napůl zapuštěné podlaží se proměnilo v prosvětlené rodinné centrum s výstupem na stupňovité náměstíčko. Přízemí připadlo spolkům a horní patro, do kterého se přichází proskleným spojovacím krčkem z přístavby, dětské knihovně s odkrytým krovem mansardy.

Velikost, tvar a umístění přístavby vzešly z kontextu zámeckého parku a fary a vyváženého dialogu starého a nového. Výsledným návrhem byl kompaktní třípodlažní objekt o malém půdorysu, do kterého se podařilo integrovat typologii knihovny. Tak vznikl přehledný otevřený prostorový princip s recepcí v přízemí, ochozem, stupňovitou čítárnou pod obloukovou střechou a domácí atmosférou obýváku. Velkými prosklenými stěnami se nový dům otočil do zahrady a v maximální míře využil výhledů a kontaktu se stromy zámeckého parku. V nejvyšším patře kontaktu tak těsného, že čtenáři v čítárně mají pocit, že sedí přímo v korunách.

Do podzemí přístavby se podařilo ukrýt kinosál s padesáti osmi místy a malým lobby. Vratislavice tak mají opět vlastní kino. Black box ale přebíjí jiné, původně neplánované, překvapení. Je jím rozměrný koberec s motivy Vratislavic nad Nisou, visící v prostoru knihovny – dar města Česká Skalice. Prostřednictvím doprovodné video projekce na něm ožívá historie vratislavické firmy Ginzkey a s ní nejslavnější éra Vratislavic. 

Nosná schránka nové části domu byla vylita z konstrukčního železobetonu, z exteriéru byla kontaktně zateplena, a až na vegetační střechu nad podzemním kinem obalena falcovaným plechem.

Kromě krčku novostavbu s historickým objektem propojuje v podzemí vstup do kina a rodinného centra. Do knihovny se vstupuje odděleně po rampě vedoucí do prostoru mezi novým a starým domem. Členové spolků vcházejí do své části z téhož prostoru.

Pohledový beton v interiéru přístavby a obnažené cihelné a kamenné zdivo starého domu byly měkce vystlány dřevěnými sedilii a policemi s knihami. Ty vytvářejí všemožné úkryty a zákoutí, kde může návštěvník neustále objevovat něco nového.

A to je konec příběhu. Pro IGI teprve začátek.

Přihlašovatel: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

Investor: Vratislavice nad Nisou

Projektant: atakarchitekti s.r.o. (Jiří Janďourek, Ondřej Novák)

Realizační firma: Brex s.r.o.

  •  
FOTO