Další projekt Další projekt
ZPĚT

DŘEVĚNKA NAD TRATÍ 400 VESEC

Nad Tratí 400, 463 12 Liberec-Vesec

Předmětná stavba je rekonstrukcí původního roubeného objektu, postaveného v roce 1926. Realizace zahrnovala odstranění nekvalitních vrstev i prvků z dřívějších oprav a dostaveb. Jedná se o stavbu dřevěnky, která byla stylově lehce protknutá lidovou secesí s okny zdobenými šambránami. Hlavní vstup korunuje zvonková stříška a vyřezávané sloupy. Uvnitř jsou přiznány dřevěné konstrukce s dřevěným obložením. Obnova byla provedena formou rekonstrukce, při snaze zachovat původní dispozice i charakteristické výrazné dřevěné prvky, jako jsou nosné trámy, schodiště a obložení. Stavební zásahy byly provedeny uvnitř budovy, ať již v přízemí či jednotlivých patrech.

Přízemí stavby je z cihelného zdiva s venkovním obkladem z místní liberecké žuly, jež byla očištěna, doplněna a opravena. Zároveň byly provedeny sanační práce k omezení vlhkosti zdiva a podlah, za použití řady sanačních technologií pro vlhké zdivo. Nadzemní část je provedena z původních obvodových dřevěných trámů, které byly sanovány proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Nevyhovující trámy byly nahrazeny novými. Objekt získal nové barevné řešení všech konstrukcí domu vně i uvnitř. Okna a okenní šambrány byly vyměněny. Střešní krytina, vzhledem ke svému nevyhovujícímu stavu, se nahradila lehkou hliníkovou šablonou. Krokevní konstrukce střechy byla opravena a doplněna o potřebné prvky. Vzhledem k četným historickým změnám, stavebním zásahům či následnému špatnému statickému stavu v nosných středových cihelných konstrukcích, bylo přistoupeno ke zpevnění celé konstrukce přiznanými ocelovými prvky a výměně nosného cihelného zdiva. Celý dům je zateplen z vnitřních prostorů, s respektováním difuzních parametrů a požadavků na tepelný komfort.

V prvním NP se vytvořil obývací prostor propojený s kuchyní, který byl doplněn samostatnými kamny. S tím souvisela i kompletní obnova komínového tělesa. Obytná místnost byla rozšířena o přístavbu velké venkovní terasy z ocelových nosníků a dřeva. Z této terasy je zároveň umožněn přístup na zahradu, prostřednictvím litinového točitého schodiště. Velká pozornost v prvním NP se věnovala obnově koupelny včetně WC. Do druhého NP byl zachován vstup prostřednictvím renovovaného původního dřevěného schodiště. V tomto patře je využito stávajících dřevěných konstrukcí k vytvoření otevřeného obytného prostoru a ložnice. Patro doplňuje zcela nová koupelna s WC. Část půdy byla zachována jako odpočinkové patro, které má svoji funkčnost a poetiku. Je zpřístupněna dominantním dřevěným schodištěm s úložnými prostory. Suterén je doplněn o technické zázemí domu, sklad pro zahradní nářadí, včetně zimního uskladnění venkovního mobiliáře. Původní prostor garáže nahradil wellness se saunou s přímým fyzickým i vizuálním propojením na zahradu. Součástí vybavení zrekonstruované dřevěnky jsou nové rozvody elektřiny a nový centrální topný systém. Veškeré vnitřní i venkovní osvětlení prostor doplňují stylová svítidla.

Průčelí domu je propojeno s předzahrádkou, která odděluje vstup od přilehlé komunikace. Obnoveny byly obslužné chodníky, včetně parkovací plochy z žulových dlažeb. Rekonstrukcí prošla zahrada a oplocení. Zachovány zůstaly původní vzrostlé stromy, které byly odborně ošetřeny. Trávníkové plochy oživuje záhonová, květinová a keřová výsadba. Venkovní prostor doplňují prvky s drobnou zahradní architekturou a mobiliář. Úpravou venkovních ploch vznikly nové zóny pro posezení a odpočinek. Součástí rekonstrukce je i kompletní, na míru vyrobené vybavení obývacích prostor a koupelen nábytkem a ostatním užitkovým vybavením, přibližujícím dobu vzniku dřevěnky. Při pracích na dřevěnce byl pečlivě promyšlen každý detail stavebních úprav, aby opravené prostory přinášely pohodlí uživatelům a vyvolávaly příjemné pocity. Dům splňuje nejvyšší požadavky na kvalitní bydlení. Provádění rekonstrukce bylo realizováno s úctou k práci našich předků, k původním tesařským, malířským i zednickým řemeslům. Smyslem celé rekonstrukce bylo dát nový život stavbě a využití původnímu roubenému objektu, který zde již sto let stojí.

Investor: FORTES BUILDING s.r.o.
Projektant: Ing. Jiří Pavlů ve spolupráci s ATAKARCHITEKTI s.r.o.
Realizační firma: ASANO, spol. s r.o.
Celkové náklady stavby: 7,2 mil.
Datum kolaudace: 31.12.2023

FOTO