ZPĚT

Domov se zvláštním režimem - Alzheimer centrum Turnov

Turnov, Ulice 5. května

Od samého počátku vstupovalo do projektu mnoho rozličných a někdy navzájem se křížících faktorů. Hlavní idea projektu musela vycházet ze striktních požadavků klientů, to je osob s Alzheimerovou nemocí. Nešlo jen o požadavky na bezbariérovost (přízemní objekt), ale zejména dispoziční řešení, materiály, barevnost a bezpečnost. Objekt je provozně závislý na domově seniorů, ale vzhledem k velmi specifickému provozu musí tvořit samostatný funkční celek. Budova se musela urbanisticky zapojit na roztříštěnou a složitou okolní zástavbu, která v daném místě tvoří jakýsi přechod mezi velkými hmotami veřejných budov a vilovou čtvrtí. Další, neméně důležitý, požadavek byl umožnit do budoucna další nástavby. Navržený dům na tyto požadavky reaguje. Relativně mohutná přízemní hmota je rozbita do tří „lodí“, které svou velikostí, umístěním a vzájemným posunem navazují na
okolní zástavbu, dorovnávají roztříštěnou uliční čáru a působí městotvorně. Převýšení středové hmoty a její materiálové řešení vytváří patřičný akcent. Do budoucna lze objekt nastavit dle aktuálních potřeb investora. Volba řešení bočních částí pak umožní bezproblémové navázání dalších podlaží a budovu ještě více zapojí do okolí. Jde v podstatě, o rostoucí architekturu, která nástavbami ještě více získá. Z kompozičního hlediska poměrně složitá návaznost na stávající stavbu byla vyřešena výrazným prvkem – spojovacím tunelem, který budovy propojuje a zároveň vytváří jejich jasný přechod. Bezbariérová vnitřní dispozice, s vnitřním obchozem určeným pro potřeby klientů, navazuje na zelený vnitroblok domova pro seniory, kde v části vznikla speciální zahrada s funkčními prvky, určená pro osoby s touto nemocí. Tvar budovy pak vnitroblok přirozeně uzavírá a zachovává jeho co největší část. Kapacita objektu je 24 lůžek.

Jméno přihlašovatele: Město Turnov

Investor: Město Turnov

Projektant a architektonická studie: in.POINT s.r.o., ing. arch. Kamil Mašek, ing. arch. Zdeněk Sláma. Prov. dokumentace: Řezanina & Bartoň, s.r.o.

Realizační firma: MBQ s.r.o.

FOTO