ZPĚT

Domov Raspenava, p.o. - výstavba nových prostor

Raspenava, p.p.č. 19/1 a 20/1

Účelem projektu je výstavba nových prostor pro koedukované bydlení s kapacitou 24 osob se zdravotním postižením (4 bezbariérové domácnosti, každá domácnost pro 6 osob) splňující materiálně technický standard pro danou službu. Projekt navazuje na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb LK na období 2018 – 2020. Projekt naplňuje proces postupné transformace sociálních služeb na podporu osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí a umožňuje tak klientům žít plnohodnotný život.
Jedná se o výstavbu nového objektu (SO 01) pro koedukované bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Objekt je navržen pro 24 uživatelů ve čtyřech domácnostech, ve kterých bude poskytována vysoká míra sociální podpory.  
Jedná se o šestičlenné domácnosti. Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 3 do 26 let. S těžším mentálním a kombinovaným postižením a výraznou potřebou péče a podpory ve všech oblastech adaptačních dovedností. Objekt je koncipován jako šestice jednopodlažních pavilonů propojených centrální chodbou. Čtyři pavilony jsou určeny jako samostatné jednotky skupinového bydlení pro 6 osob (buňkový systém). Jeden pavilon (na SV) slouží jako stravovací s kuchyní a jídelnou vč. potřebného zázemí a jeden pavilon (na SZ) je provozně společenský a obsahuje sklady, provoz pro údržbu šatstva a rehabilitační a společenské prostory pro klienty. Přístup do všech pavilonů je zajištěn centrální chodbou vedoucí západovýchodním směrem napříč pavilony. Na východní straně je umístěn hlavní vstup a vjezd do areálu a navazující parkovací plochy. Jižní plocha areálu je navržena jako zahrada, přístupná z přilehlých ubytovacích jednotek. Od parkovacích ploch je oddělena oplocením. Pěší vstup na severozápadě je propojen chodníkem se stávajícím areálem "Domov Raspenava". 

Investor: Liberecký kraj
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Realizační firma: CL-EVANS s.r.o

FOTO