ZPĚT

Cyklostezka "Paradýz"

lokalita "Paradýz" u soutoku Jeřice a Nisy na rozhraní katastru Chrastavy a Bílého Kostela nad Nisou

Lokalita u soutoku Jeřice a Nisy byla již v minulosti vyhledávána jako místo odpočinku a rekreace (odtud i název "Paradýz"). Po 2. SV a poválečnému odsunu původních německých obyvatel došlo k postupné degradaci území, kterou dokonala ničivá povodeň v roce 2010. V roce 2017 došlo mezi Městem Chrastava a obcí Bílý Kostel nad Nisou k dohodě o společném postupu při obnově této lokality a vybudování nové cyklostezky. Stavební práce probíhaly během roku 2017 a od roku 2018 cyklostezka slouží veřejnosti. V průběhu roku 2018 ještě podél cyklostezky přibyly lavičky, koše, přístřešky, herní prvky pro děti a venkovní fitness. V současné době je lokalita nejen vyhledávanou cyklostezkou, ale slouží současně jako místo odpočinku a rekreace pro širokou veřejnost.

Jméno přihlašovatele: Město Chrastava

Investor: Bílý Kostel nad Nisou

Projektant: projektová kancelář Jareš, Maděra, Stejskal

Realizační firma: Jostav spol. s r. o. 

FOTO