ZPĚT

Zubní klinika Zubaři Nad Mlýnem

Jablonec nad Nisou

Nový dům byl založen na dříve zastavěném svažitém pozemku s množstvím pobořených opěrných zdí a relikvií někdejší kvalitní sudetské zástavby. Z původního německého domu zde zbyly pouze rozpadající se základy. Letitý pozemek v pevném lichoběžníku svírají ulice Mlýnská, Nad Mlýnem a Smetanova. Jedná se o topograficky členitou část města, modelovanou Mšenským potokem a okolním zvlněným terénem, který v menším měřítku napodobuje kopce blízkých Jizerských hor. Zároveň se právě v těchto místech uspořádání města rozpada z celistvé, blokové zástavby z počátku 20. století ve strukturu solitérních velkých předválečných vil a samostatně  stojících vysokých činžovních domů s vlastními dvorky a zahradami.  Pro novostavbu byl tento kus města více než vhodný. Práce s terénem je zde ryze jablonecká - jeden dům, dvě ulice s různými úrovněmi. Svým podstavcovým charakterem nabízí pozemek mimoděk pozici pro novou lokální dominantu. Tato bílá dominanta může ze své nové terasy zářit čerstvostí a stát se pokorným symbolem stavebního rozednění celé čtvrti. Cílem domu je rozeznít jasný a solitérní tón do ulice Mlýnské a Nad Mlýnem, a naopak vstoupit s klidem a nenápadně do ulice Smetanovy. Zde si vstříc svému jedinému přímému sousedovi (Sbor Církve bratrské) zachovává dvoupodlažní novostavba zdvořilý odstup a respektuje charakter jeho krásné a starobylé fasády. Od severu k městu je dům silný a solidní. Na jihu domácký a skromný. Uvnitř rozmanitý a funkční. Jednoduché provozní schéma dvou osových chodeb v ortogonálním kříži umožňuje přirozenou vnitřní cirkulaci. Zelené atrium s otevřeným schodištěm propojuje obě podlaží do přehledného celku.

Ještě nikdy neseděla

TADY

na lavici žulového útesu v poryvech vlhkého větru

dívka mladá

TADY je!

Přihlašovatel: Studio Raketoplán s. r. o.

Investor: Zubaři Nad Mlýnem s. r. o.

Projektant: Studio Raketoplán s. r. o., Ing. arch. Pavel Nalezený, Ing. arch Radek Vaňáč

Zhotovitel: Termil, a. s.

 

 

FOTO