ZPĚT

ZŠ Švermova - modernizace kuchyně a jídelny

Liberec

Základní škola Švermova se nachází v městské části Františkov, navštěvuje ji 340 žáků. Technický stav kuchyně, její vybavení a stavební konstrukce byly zastaralé a dožívající. V roce 2016 zadal investor na základě veřejné zakázky zpracování projektové dokumentace pro modernizaci kuchyně projektové kanceláři Projektový ateliér David s. r. o. v Liberci. Výsledkem spolupráce byla zpracovaná projektová dokumentace na modernizaci prostor kuchyně, zázemí, jídelny a přilehlých prostor. Investor realizoval stavební práce během letních měsíců roku 2018. Během projektování a realizace byl kladen důraz na kvalitu zpracování a použití kvalitních materiálů a výrobků. Designové řešení není zcela obvyklé a zajišťuje přátelskost prostředí, protihlukové úpravy poskytují potřebnou úroveň zvukové hygieny prostoru během stolování, ale také pro pořádání besídek a setkání s rodiči a dětmi. Prostor je doplněn akustickými závěsy a živými květinovými aranžmá v designových velkoobjemových truhlících.

Přihlašovatel: Statutární město Liberec

Investor: Statutární město Liberec

Projektant: Projektový ateliér David s. r. o.

Zhotovitel: Pozemní stavitelství s. r. o.; Arda s. r. o.

 

FOTO