ZPĚT

Zázemí na ostrově

Semily

Realizace objektu navázala na dlouhodobou strategii města spočívající ve zkvalitnění centrálních ploch města. Konkrétně se jedná o doplnění veřejných toalet a občerstvení (vč. venkovních úprav) jinak velmi využívaného městského parku v lokalitě Ostrov. Umístění stavby vychází z místních prostorových vztahů na Ostrově. Objekt tedy zahrnuje vlastní bistro a samostatné veřejné toalety. Obě části jsou pak společně s terasou zakryty plochou střechou - pergolou. Odlehčení střešní pergoly umocňuje otvor ve střeše, který přivádí světlo do jinak temného koutu. Obdélníkový tvar objektu je položen podélnou osou ve směru toku Jizery do těžiště poloostrova. Předprostor je tvořen mlatovou plochou, která koresponduje s povrchem některých cest v přilehlém parku. Architektura pavilonu navazuje na rozvolněnou atmosféru celého poloostrova. Nechce striktně přikazovat, spíše než domem je pergolou, terasou, průhledem. Odstupuje od chodníku až k zahradní hraně svahu, ale jen tak, aby mu vzrostlé stromy chránily záda. Terasa umožní posezení nejen pro bistro, ale také pro dětské hřiště - poskytuje zde rodičům stinný odpočinek a také nutný přehled o dění v bezprostředním okolí. Použité dřevo se odkazuje na tradici a dostupnost. Jeho přirozené stárnutí umožní splynout s přírodním charakterem okolí.

Přihlašovatel: Město Semily

Investor: Město Semily

Projektant: Ing. arch. Jiří Švehlík, L8.arch

Zhotovitel: MIRHAUS s. r. o.

FOTO