ZPĚT

Výtopna (topírna)

Kořenov

Výtopna (topírna) v Kořenově byla postavena v roce 1903. Sloužila do roku 1987, kdy se pod náporem sněhu zřítila střecha. Budova poté do roku 2015 chátrala. Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla dokončena v roce 2016 a vzniklo zde depo historických železničních vozidel vč. interaktivní části Muzea ozubnicové dráhy Tanvald - Kořenov. Ruina výtopny byla opravena na základě původních plánů. Stávající kamenné zdivo bylo doplněno a zpevněno, vrata, okna a dýmníky jsou replikami původních konstrukcí. Dle dnešních statických norem nebylo možné realizovat původní ocelovou konstrukci střechy. Byla proto nově zvolena konstrukce z dřevěných lepených vazníků. Ta v interieru příjemně kontrastuje s historickým kamenným zdivem. Podlaha haly je betonová, montážní kanály a koleje je možné zakrýt dřevěnými pláty a mohou zde tak být pořádány společenské akce. Nejbližší okolí výtopny bylo očištěno od náletové zeleně, zpevněno žulovým perkem a částečně zatravněno. Objekt byl napojen na infrastrukturu (elektro, voda, koleje, silnice). Rekonstrukce výtopny byla oceněna zvláštní cenou generální ředitelky NPÚ Patrimonium pro futuro za rok 2016.

Přihlašovatel: Ing. arch. Ivan Lejčar, ALEJ - architektonický atelier

Projektant: ALEJ - architektonický atelier, Ing. arch. Ivan Lejčar, Ing. arch. Petr Lédl

Investor: Železniční společnost Tanvald, o. p. s.

Generální dodavatel: BREX, s. r. o., Liberec

FOTO