ZPĚT

Věžový vodojem Ohrazenice

Ohrazenice u Turnova

Nový věžový vodojem je součástí investiční akce „Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“. Hlavním motivem návrhu se stalo architektonické řešení požadavku na umístění dostatečného objemu pitné vody, tj. min. 150 m3 v dostatečné výšce nad úrovní terénu a současně aby tato stavba díky své poloze a významu byla jedinečná a viditelná zdaleka. Zároveň bylo zájmem investora využít navrhovanou výškovou dominantu pro umístění rozhledny pro využití širší veřejnosti. Díky odvaze všech zástupců města a investora dostal generální projektant zelenou jít moderní cestou. Inspiraci hledali na tuzemských i světových stavbách. Našel ji až v Astaně v Kazachstánu, kde ho zaujala stavba „Bayterek Tower“ - znázornění pramenité vody tryskající ze země a pohrávající si s kuličkou. Základem je šestice prohnutých asymetrických sloupů, které rotují kolem svislé osy stavby. Sloupy jsou železobetonové, prohnuté a nestejného průřezu v různých výškách. V horní části nesou vlastní nádrž na vodu, jejíž dno je ve výšce +19,40 m oproti úrovni terénu. Nádrž je ve tvaru koule o vnějším průměru 8,48 m, je z ocelové konstrukce s vnější tepelnou izolací a je opláštěná titan-zinkovým plechem. Hned pod ní je umístěna vyhlídková plošina umístěná v úrovni +16,80 m, konstrukčně se jedná o železobetonovou plošinu vetknutou mezi šestici sloupů. Přístup na všechny výškové úrovně je vyřešen pomocí vřetenového schodiště, do kterého se na úrovni přízemí vstupuje přes přízemní vstupní objekt umístěný mezi šesticí sloupů. V suterénu je pak podzemní prostor pro technologické účely.

Jméno přihlašovatele: VHS stavby a.s.

Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov, dobrovolný svazek obcí

Projektant: Radek Hnát - VAK PROJEKT

Realizační firma: VHS stavby a.s.

FOTO