ZPĚT

STUDENTSKÁ PRÁCE - Realizace stavby "Sklad upravené zeminy"

Liberec, SOŠ, Jablonecká 999, Liberec

Předmětem přihlašovaného díla je novostavba objektu "Skladu upravené zeminy", která byla realizována v rámci výuky odborného výcviku oborů Zednické práce, Malířské a natěračské práce a Strojírenské práce pod vedením učitelů odborného výcviku. Stavba byla provedena žáky od vyměření, přes výkopové práce, betonáž základů, zdění zdiva, provedení střešní konstrukce až po výrobu a osazení vrat a provedení úpravy povrchů podlah a stěn stala tou nejnázornější pomůckou pro výuku žáků.

Přihlašovatel: Střední odborná škola, p. o., Jablonecká 999, Liberec

FOTO