ZPĚT

Stavební úpravy městského úřadu Desná

Krkonošská 318, Desná

V roce 2018 byly realizovány stavební úpravy na památkově chráněném objektu městského úřadu v Desné, které spočívaly v celkové obnově fasády, včetně oprav a doplnění dílčích architektonických a klempířských prvků. Tento počin plně navázal na etapy obnovy této nemovitosti realizované v předchozích letech, kdy došlo k výměně historických oken a vnitřního zateplení půdních i sklepních prostor. Před dvěma lety zde byl také realizován projekt revitalizace parkových ploch v okolí této kulturní památky, v jehož rámci byla také vybudována odstavná plocha pro osobní automobily a zahrada s odpočinkovou plochou.

Přihlašovatel: Město Desná

Investor: Město Desná

Projektant: Ing. Lukáš Michek, Ing. Jaroslav Wolf

Zhotovitel: Aron house, s. r. o. 

 

 

FOTO