ZPĚT

Sportovní hala Hodkovice nad Mohelkou

Sportovní 588, Hodkovice nad Mohelkou

Návrh sportovní haly vychází z požadavku na maximální snížení investičních nákladů na realizaci stavby při vysoké užitné hodnotě a jednoduché architektonické formě. Jedná se o stavbu s plochou střechou v bezprostřední blízkosti sportovního areálu, fotbalového hřiště a přilehlých kabin. Stavba svým vzhledem jednoznačně koresponduje s architekturou v místě a zcela nenápadně dokresluje celkový vzhled sportovního areálu. Zároveň je velmi dobře dostupná z blízkého sídliště, stejně tak je vhodně umístěna i pro návštěvy žáků základní a mateřské školy. Pro návštěvníky ze vzdálenějších míst je k dispozici parkoviště. Hlavním použitým stavebním materiálem je beton. Sportovní hala je postavena jako víceúčelová. Za zmínku stojí i velmi kvalitní odpružená dřevěná podlaha, která je návštěvníky vnímána velmi pozitivně.

Přihlašovatel: Město Hodkovice nad Mohelkou

Investor: Město Hodkovice nad Mohelkou

Projektant: Sportovní projekty, s. r. o., Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., závod Liberec

 

FOTO