ZPĚT

Sportovní areál Sokolí ulice

Jablonec nad Nisou

Na pozemcích mezi ulicí Sokolí a Jarní v Jablonci nad Nisou, užívaných v minulosti základní školou pro výuku pozemkových prací, vzniknul multifunkční sportovní areál určený pro školní výuku i širokou veřejnost. V oploceném areálu se nachází víceúčelové hřiště s umělým povrchem, atletická rovinka pro sprint na 60 m s doskokem skoku dalekého, travnatá víceúčelová sportovní plocha, dětské hriště s pískovištěm a herním prvkem (skluzavky, houpačky, prolézačky) a labyrint z vysázených křovin. V areálu je vybudován obslužný objekt, který zahrnuje přístřešek pro převlékání a dočasné uložení oblečení, buňku s pohotovostním WC a buňku pro skladování drobného sportovního náčiní (míče, sítě atd.), jejíž součástí je i kabinet učitele se samostatným WC.

Přihlašovatel: EUROVIA CS, a. s.

Investor: Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant: VaM spol. s r. o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

FOTO