ZPĚT

Sídlo JABLOTRON CLOUD Services s.r.o.

Jablonec nad Nisou

Cílem návrhu bylo vypracování koncepce stavebních úprav nového zázemí firmy JABLOTRON CLOUD Services s.r.o. Nové pracovní prostory měly působit atraktivním a moderním dojmem, jež splňují novodobé sociální parametry a které podpoří pracovní nasazení a zdravý vývoj kolektivu firmy.

Prostory měli pojmout cca 50 zaměstnanců a jednotlivé pracovní pozice jsou charakterizovány jako převážně plovoucí pracovní místa. Firma ve své struktuře využívá více stálých pracovních týmů, u kterých jsou specifikovány odlišné prostorové nároky azvyky, návrh tak obsahuje diverzifikované pracovní prostory. Mimo samostatných pracovních míst a dalšího standardního kancelářského zázemí, návrh implementuje také jídelní prostory s kavárnou, volnočasovou zónu, nová hygienická zázemí, prostory pro sportovce, či call&meet prostory. Celková charakteristika stavebního návrhu byla zvolena v závislosti na stávajícím dispozičním řešení objektu. Prostory jsou umístěny ve druhém z osmi podlaží výrobního objektu bývalé Bižuterie, nacházející se v blízkosti jablonecké přehrady. Budovu největšího závodu na kovovou bižuterii ve střední Evropě, postavenou mezi lety 1961-1965, vypracoval architekt Miroslav Drofa, přičemž se jedná o nejvýraznější aplikaci zlínské architektury na Jablonecku. Osmietážová trojtraktová výrobní budova o patnácti travé s modulovou sítí 6 x 6 m přímo vychází z typových projektů zlínského typu. Prostor určený novému firemnímu hubu byl očištěn a mezi jeho limity tak patřila zejména zmíněná modulová síť skeletu a komunikační jádra objektu.

Dispoziční využití jednotlivých funkčních částí, bylo ve velké míře ovlivněno nutností umístit v ose objektu hlavní komunikační chodbu. Na jižní stranu chodby byly v návrhu umístěny programy s vyššími požadavky na denní osvětlení. Dle přání investora se v návrhu objevují pracovní prostory typu „open space“ kanceláří, uzavřené kanceláře pracovních skupin, či klidné pracovní zóny tzv. „quietroom“, vše v plovoucím pracovním režimu. V centru firemního života je umístěna jídelna s respiriem. Ten byl pojat jako místo s odlišnou atmosférou od kancelářských místností, kde mohou zaměstnanci uniknout dennímu stereotypu. Byl zde kladen zvýšený apel na rodinné působení jídelny, proto je v ose místnosti umístěn zvýrazněný „rodinný“ stůl. V rohovém zákoutí dispozice je umístěna CEO kancelář, backoffice, či jednací respirium. V severní polovině hlavního traktu nalezneme zbylé kancelářské prostory, teamroom a konferenční místnost. Provozně celou dispozici dělí zmíněný kancelářský „open space“. Ten je však ve svém středu nepřímo dělen separačním a clonícím kvádrem, s funkcí callpointů. Prostory jsou tak stále propojeny, avšak nalezeme v nich pestrou škálu pracovních prostorů s různou mírou intimity. Toto řešení je taktéž podtrženo materiálovým odlišením daných ploch. V západní sekci dispozice nalezneme blok nově navrženého hygienické zázemí, šatny se sprchou, testovací místnost a skladové prostory firmy. Tento izolovaný blok volně pokračuje do bývalého spojovacího traktu, kde jsou umístěny volnočasové a prezentační aktivity. Hlavní doménou prostoru je multifunkční tribuna, sloužící prezentačním účelům, ale také ke sledování filmů či sportovních přenosů, k odpočinku a relaxaci. Návrh se vzhledem k původním podlouhlým dispozicím stavby, snažil vyhnout estetického vjemu dlouhých „nemocničních“chodeb. Proto byla do koncepce implementována uskupení několika místností do obloukových bloků, jež jsou materiálově (cementové stěrky) a hmotově (obloukové řešení) odlišeny od standardního dispozičního řešení kancelářských budov.

Investor: JABLOTRON FACILITY s.r.o.

Projektant: Architekt Macháček s.r.o.

Realizační firma: Michal Baláž

FOTO