ZPĚT

Rodinný dům Krásná

Krásná, Pěnčín

Kompaktní dům pro manžele a jejich psy se nachází stranou vesnice na prosluněném svažitém palouku s krásnými výhledy. Velká okna umocňují zážitek z pohledů do přírody různými směry. Zároveň je lze okenicemi a žaluziemi zavřít a vytvořit z domu pevnost. Vnitřní prostory volně plynou do výšky přes 2 ustoupená podlaží, což umožňuje velkému posuvnému střešnímu oknu z jihu proslunit celý objekt.
Navržený objekt rodinného domu o zastavěné ploše 71,13m2 využívá svažitosti pozemku, aby svojí hmotou nerušil charakter krajiny a současně naplnil požadavky na potřebný vnitřní prostor stavby. Podzemní podlaží využívá rozdílných výškových úrovní terénu tak, aby bylo možné tyto prostory osvětlit a umožnit z nich výstup na zahradu. Vzhledem k orientaci pozemku, který se svažuje směrem k severovýchodu a okolnímu lesnatému porostu byl objekt rodinného domu umístěn do spodní části parcely přibližně na místo původního zbouraného domu. Tato pozice zajišťuje optimální osvětlení a oslunění a současně je to nejoptimálnější pozice s ohledem na ochranné pásmo lesa.
Navržená stavba rodinného domu je koncipována na obdélníkovém půdorysu. Vlastní vnitřní prostor domu je velkoryse převýšen tak, že propojuje přízemní podlaží přes druhé podlaží až po podkroví, vznikají tak dvě galerie. V přízemí je umístěn hlavní vstup do objektu i hlavní obytný prostor, který pokračuje terasou. Ložnicové patro s pracovnou a koupelnou se nachází na první galerii, podkroví sloužící především jako herna na druhé galerii.
Suterénní podlaží je odděleno. V suterénu je umístěna sauna a prostor pro hosty a je odsud možný výstup na zahradu v místě schodiště nebo francouzským oknem přímo z prostoru koupelny a sauny.
Vstupní část, schodiště do suterénu, suterén mají po celé ploše podlahu z litého teraca, všechny hlavní obytné části domu mají podlahy dřevěné – dubové.
Druhý objekt zahradního skladu a garáže plní funkci doplňkové stavby k rodinnému domu. Tato stavba má ryze hospodářský
charakter.

Jméno přihlašovatele: Ing. arch. Barbora Kopečná, BARAAK arch s.r.o.

Investor: soukromá osoba

Projektant: Ing. Tomáš Lebeda

Realizační firma: Stavební firma Hájek s.r.o.

FOTO