ZPĚT

Rezidence Park Masarykova - I. etapa, Liberec

Masarykova třída, Liberec

Rezidenční bydlení v blízkosti zahradní vilové čtvrti Masarykovy třídy je unikátním projektem s ambicí uspokojit i ty nejnáročnější požadavky současného moderního bydlení. Bytové domy jsou citlivě usazeny v prostředí romantického lesoparku a svým měřítkem reagují na charakter zástavby Masarykovy třídy. Bytový projekt Rezidence Park Masarykova se skládá ze tří etap, první dokončená a zkolaudovaná etapa představuje výstavbu dvou viladomů o šesti a sedmi nadzemních podlažích a z krytého parkingu. Po dokončení bude celý komplex tvořit  šest viladomů situovaných do exkluzivní lokality liberecké vilové čtvrti Lidové sady, která byla již v minulosti urbanisticky koncipovaná jako zahradní město. V rámci první etapy bylo dokončeno 43 bytových jednotek ve dvou domech spojených přízemním privátním krytým parkingem.

Přihlašovatel: SYNER, s. r. o.

Investor: DEVELOP INDUSTRY a. s.

Projektant: SIADESIGN LIBEREC, s. r. o.

Zhotovitel: SYNER, s. r. o.

FOTO