ZPĚT

Revitalizace proluky v Sokolské ulici u kavárny Union

Česká Lípa

Cílem revitalizace proluky bylo doplnění vhodných sadových úprav v Sokolské ulici tak, aby byl vytvořen jednotný estetický celek s právě dokončenou revitalizací Sokolské ulice, propojení bezprostředně navazujících zbytků středověkého opevnění, památkově chráněné secesní budovy a nákupního centra na druhé straně Sokolské ulice, vytvořit příjemné odpočinkové místo pro veřejnost a pro konání každoročních městských slavností a dalších kulturně - společenských akcí. Při tvorbě projektu byl kladen důraz na umístění dostatečného počtu laviček umožňujících pohled na upravenou zeleň. Atmosféru dotváří přítomnost kamenných hradeb a dřevěných teras s ozdobným zábradlím se secesními prvky. Uměleckou stránku reprezentuje stávající socha dívky, umístná v kruhovém květinovém záhoně.

Přihlašovatel: Město Česká Lípa

Investor: Město Česká Lípa

Projektant: TV Facility Group, a. s., Ing. Klára Kopalová

Zhotovitel: TV Facility Group, a. s.

FOTO