ZPĚT

Revitalizace parkové plochy v ulici 5. května

křižovatka ulic 5. května – Vrchlického – Škrétova na Kopečku v České Lípě

Nevyužívaná zelená plocha stojící v blízkosti sportovního hřiště a obytných domů v českolipské čtvrti Kopeček začala nové obrysy získávat v roce 2021. Město tak vyhovělo přání místních občanů, kteří dlouhodobě volali po kultivaci této plochy,vytvoření odpočinkového místa a zároveň dětského hřiště, které v lokalitě chybí. Nově vzniklý park v ulici 5. května je krásným příkladem přetvoření nevyužité plochy v moderní park, který slouží nejen lidem, ale také přírodě. Město se rozhodlo na ploše, kde do 90. let 20.st. stála benzinová pumpa a po jejím zrušení zde zůstal neuspořádaný nevyužitý zarostlý prostor, provést rozsáhlé parkové úpravy spojené nejen s vysázením mnoha druhů rostlin, keřů a stromů, ale také s vybudováním dětského hřiště, mlatových cest a odpočinkového místa s lavičkami. V části, která je nejdál od poměrně frekventované silnice 5. května, vzniklo nové dětské hřiště s designovými herními prvky, které zapadají do celkového konceptu parku. V bezprostřední blízkosti hřiště je umístěno malé kruhové náměstíčko s lavičkami, kde občané najdou příjemný stín nalavičkách pod stromy.

V parku bylo vysázeno téměř 40 nových stromů, stovky keřů a květin. Ze stromů můžeme jmenovat např. lípy, javory, buky, dubyi borovice, z keřů pak šeříky, tisy, meruzalky nebo břečťany. Do trávníku byly vysazeny koberce bílých a žlutých narcisů, vcentrální části parčíku je vysázen trvalkový záhon. Součástí parku je také takzvaný hmyzí hotel, což je uměle vytvořená skrýšpro užitečné druhy hmyzu, která jim může sloužit také pro kladení vajíček. V okolí tohoto hotelu město trávu neseká tak často, aby u hmyzího hotelu vznikl pruh s vzrostlejší travou a lučním kvítím.

Investor: Město Česká Lípa

Projektant: TV Facility Group, a.s.

Realizační firmačást:  1) sdružení firem Měšťák – Sever, s.r.o. a TVFacility Group, a.s. (realizace spojovací pěšiny,dětského hřiště a dodávka mobiliáře), část 2) TVFacility Group, a.s. (sadové a parkové úpravy snáslednou péčí o zeleň)

FOTO