ZPĚT

Revitalizace městského náhonu u parku Ostrov v Semilech

Ostrov, Bítouchovská, Jatecká ul. Semily

Park Ostrov v centru Semil je pro místní oblíbeným místem pro odpočinek i procházky. Náhon, který ho z jedné strany ohraničuje, byl však donedávna ostudou parku. Lidé procházeli kolem zaneseného a zapáchajícího koryta zarůstajícího náletovou vegetací. Opěrné zdi se rozpadaly, což zvyšovalo riziko povodní. Nedařilo se tam dobře ani živočichům, kteří naráželi na příliš mnoho bariér.

Náhonu, parku i přírodě pomohla revitalizace. Voda dostala prostor, aby se koryto mohlo vypořádat se suchem i velkou vodou. Náhon a jeho břehy se staly součástí parku. Děti i dospělí se zde mohou seznámit se životem ve vodě a v okolí vody. U vody a s vodou si děti mohou také bezpečně hrát. Zpět je rak říční dle posledních informací také střevle potoční a mihule potoční. Revitalizace náhonu významně zvýšila úroveň protipovodňové ochrany. Díky pestré morfologii a tůním náhon zároveň zadržuje vodu v městské krajině a umožňuje lidem přístup k vodě v horkých dnech. Park Ostrov jako celek eliminuje efekt tepelného ostrovu města. Díky revitalizovanému vodnímu toku je zdejší mikroklima ještě příjemnější. Úpravy navíc podpořily biodiverzitu lokality. Jde o chráněné území, které je součástí lokalit Natura 2000. Tomu se musela přizpůsobit i revitalizace náhonu, rozložit se musela do dvou let.

Na obou březích byl prověřen stav 380 stromů, k zemi jich musela jít zhruba čtvrtina. Většinou šlo o náletové dřeviny menšího vzrůstu a keře, kvůli špatnému stavu bylo ale potřeba vykácet i některé vzrostlé stromy. Vysazeny zde byly mokřadní a břehové rostliny. Nově vysazených stromů je jen tolik, aby byl prostor prostupnější a vzdušnější. Pařezy ponechané na hranách břehů mohou sloužit jako úkryt pro ryby. Na stromech jsou nové budky pro drobné ptáky. K vodě je nyní příjemný a bezpečný přístup, který hojně využívají školy a školky.

Přihlašovatel:  Lukáš Řádek, ENVICONS s.r.o.

Investor: Město Semily

Projektant: ENVICONS s.r.o.

Realizační firma: EUROVIA CS a.s.

FOTO