ZPĚT

Revitalizace městské památkové zóny

Český Dub, ulice Kostelní

Jedná se o revitalizaci samotného srdce městské památkové zóny v Českém Dubu, území v těsném sousedství johanitské komendy. Revitalizace spočívala především v demolici nedostavěné budovy tzv. „kulturního domu“, výstavbě nových teras, zpevněných ploch a komunikace včetně řešení veřejného osvětlení zeleně.

Stavba tzv. „kulturního domu“ v ulici Kostelní byla započata v roce 1987 přes značný odpor veřejnosti. Stavělo se v rámci akce „Z“, v roce 1989 byla stavba ukončena a až do roku 2000 bez využití chátrala. Brutální hmota budovy od východu přes třicet let zcela zastiňovala románskou hmotu johanitské komendy a přilehlou frontu cenných historických budov včetně středověkého kostela sv. Ducha. Po objevení románských prostor johanitské komendy s kaplí sv. Jana Křtitele v devadesátých letech minulého století byla zahájena stavební obnova českodubského zámeckého areálu a městské památkové zóny. Po úpravě okolí johanitské komendy byla v roce 2010 obnovena historická podoba školy z roku 1815, v které je dnes umístěna knihovna. Odstraněním nevhodných přístaveb

bývalé školy se otevřely z areálu komendy nové pohledy na přilehlý středověký kostel sv. Ducha s johanitským špitálem.

Revitalizace městské památkové zóny v ulici Kostelní a demolice nedostavěného kulturního domu v letech 2018 – 2019 nám po více než třiceti letech vrací hrdost a důstojnost bez povinnosti přijmout něco, co by v normálně fungující společnosti nikdy nevzniklo.

Jméno přihlašovatele MĚSTO ČESKÝ DUB

Investor :Město Český Dub

Projektant: Ing. Arch. Helena Hlávková

Realizační firma: C+C Cimbál, s.r.o.

FOTO