ZPĚT

Revitalizace Lesního koupaliště

Liberec

Zanedbaný areál Lesního koupaliště v Liberci - Ruprechticích prošel kompletní revitallizací. Záměrem bylo areál obnovit s maximální střízlivostí a respektem k původnímu řešení. Byla opravena původní kamenná vodní nádrž včetně systému napouštěcího a vypouštěcího potrubí, zatrubnění potoka a dalších technických objektů. Byly provedeny ověřovací průzkumy, zkoušky a výpočty nutné pro zprovoznění tohoto vodního díla. Vlastní vodní nádrž byla opravena v původním tvaru a původní technologií - obvodové zdivo ze žulových kvádrů, dno z části ze žulových desek, z části z betonových dlaždic. Terénní úpravy výrazně rozšířily rovnou plochu po obvodu nádrže, zmírnily navazující svahy a byla vytvořena nová volná plocha ve východní části areálu. V areálu byly vykáceny nevhodné dřeviny a vyřezány nálety tak, aby se palouk okolo nádrže prosvětlil a dostalo se do něj opět slunce. Byl založen nový trávník a vysazena nízká zeleň na protizáplavovém valu ve východní části areálu.

Přihlašovatel: Statutární město Liberec

Investor: Statutární město Liberec

Projektant: Ing. Ivan Pergler

Zhotovitel: EVOSA spol. s r. o.; Zahrady J+J s. r. o.

FOTO